Asta Brata Merupakan Ajaran Kepemimpinan Yang Bersumber Pada Buku

coverBuku ini diterbitkan oleh Muis dengan kerjasama Perdaus pada masa 2001.

Sila klik rangkulan-dekapan di bawah untuk baca atau muat turun.

Bahagian Selerang Buku, Daftar Tembolok, Perkenalan awal-sekapur sirih dan Bab 1

Bahagian Gerbang 2 dan Bab 3

Bahagian Portal 4a, Bab 4b, Bab 4c, Ki 4d, Portal 4e, Bab 4f

Bahagian Ki 5 dan Suplemen.

————————————-

PENGENALAN

Segala puji bakal Allah taala, Tuhan sekaligus kalimantang. Selawat dan salam bagi rasul Muhammad, sinkron juru keluarganya, para sahabatnya dan mereka nan menirukan jejak langkahnya.

Bahagian perkenalan awal ini bermaksud kerjakan memberi penyorotan adapun kunci ilham sesat yang dikemukakan dari sudut objektif, konsep dan pendekatannya dan ringkasan kandungannya.

Semoga dengan plano ini dapat memberi kefahaman umum akan halnya buku ini dan penyelidikan nan baik mengenainya.

Latarbelakang

Penulisan resep ini dibuat hasil bersumber inisiatif Pejabat Mufti MUIS yang berharap untuk menghasilkan sebuah ki akal panduan akan halnya ajaran sesat lakukan manfaat orang riuh-rendah. Diharapkan bermula anak kunci ini, publik awam akan dapat dididik kerjakan mengenali bentuk-bentuk ajaran yang menyeleweng mudah-mudahan dapat dihindari dan dibanteras.

Pada waktu yang sama, PERDAUS kembali sekian lama menggudangkan hasrat cak bagi berkongsi objek-bahan berkaitan wahi sesat nan dikumpulkannya bagi keistimewaan anak adam gaduh.

Hasil dari pertemuan dua hasrat yang setara, terjalinlah kerjasama PERDAUS – MUIS cak bagi menerbitkan pusat ini.

Bagi menghasilkan ki akal ini, MUIS telah menyempatkan gran manakala PERDAUS lagi berperanan dalam satah kajian, pengumpulan maklumat, penulisan dan penerbitan.

Dengan amnesti Allah dan kerjasama berasal MUIS, buku ini bisa diterbitkan.

Nonblok

Buku ini bertujuan untuk memenuhi adil berikut;

 1. Menghasilkan bahan bacaan untuk awam mahajana adapun ajaran yang dapat
  menyesatkan ibarat sebahagian dari proses pendidikan umum cak bagi mencegah
  ramalan yang sedemikian dan menyedarkan mereka yang mana tahu terlibat dengannya.
 2. Merekodkan bahan-bahan akan halnya tanzil sesat nan terkumpul di PERDAUS dan
  yang disimpan maka itu Ust. Hj. Embek Ali.

Himpunan Sasaran

Kumpulan sasaran terdahulu muslihat ini ialah

 1. Masyarakat umum.
 2. Para pelajar yang mau mempelajari meres Akidah, Usuluddin dan ajaran sesat.

Konsep & Pendekatan

Buku ini ditulis berdasarkan perkara-perkara berikut;

 1. Ia bukan satu sentral nan teladan tentang ajaran sesat kerana ia ditulis berdasarkan bahan-bahan yang ada pada PERDAUS dan dalam konteks Singapura. Sememangnya wujud banyak ajaran-wahi sesat bukan yang tidak dimasukkan dalam kunci ini terutama jika perkembangannya berlaku di negara lain tidak di Singapura.
 2. Ia ditulis demi cak bagi menyempurnakan keperluan referensi masyarakat awam. Walau bagaimana sekali lagi, kerumahtanggaan menulis taktik ini, atom-unsur ilmiah cuba dimasukkan melalui komentar-komentar dan sumber-sumber rujukan di nota kaki. Ini bermaksud agar pembaca memahami sesuatu isu itu atas hujah dan dalil bukan setakat ikut-ikutan dan bagi kontributif pembaca lakukan mewujudkan rujukan lanjur, jikalau ia mahu.
 3. Titik api perbincangan buku ini yakni pada nafkah visiun sesat bukan pada himpunan ajaran sesat kerana lega kebiasaannya pusparagam ajaran sesat wujud dalam pelbagai tera andai samaran dan puas kebiasaannya isi kandungan ajaran sesat dempet sama walau barang apa jua himpunan dan nama baginya. Merupakan berharga bikin pembaca mencerna ajaran sesat bermula mengidentifikasi kumpulan ajaran sesat kerana dengan memafhumi ajaran sesat membolehkannya menyingkir ajaran berkenaan walau atas nama apa jua sekali pun.
 4. Seberapa mampu mungkin segala rangka ajaran yang menyeleweng di privat buku ini akan diusahakan jawapan terhadapnya bagi perbandingan para pembaca.
 5. Komentar-komentar di nota suku dibuat bagi mengelakkan penyorotan yang berjela-jela yang mungkin ki boyak pembaca.

Ringkasan Kandungan

Buku ini dibahagikan kepada panca bab.

Bab pertama bertujuan menjatah definisi yang jelas akan apa kamu tanzil yang benar dan sesat. Dalam gerbang ini juga dihuraikan secara ringkas prinsip-prinsip pekerjaan Pandai Sunnah Wal Jamaah misal asas pekerjaan yang benar sebelum mengenali visiun yang menyeleweng. Dengan memafhumi kaidah-prinsip ini membolehkan pembaca menapis apa jua wahi nan berdahan dengannya walau pun mungkin engkau tidak dinyatakan sesat dalam buku ini.

Bab kedua bertujuan bakal memberi paparan publik tentang nubuat sesat dan himpunan yang berkaitan dengannya. Ia menghuraikan sejarah jalan, pusparagam-kumpulan penting yang terwalak di Singapura, sifat-sifat dan ciri wangsit dan koleksi ini, pendirian pusparagam ini menghela cucu adam bukan dan peranakan umum ajaran sesat yang wujud.

Bab ketiga bertujuan membahas secara lebih terperinci mengenai ajaran sesat dan kumpulannya. Bab ini menghuraikan koleksi tanzil sesat, ideal-contoh ajaran sesat nan halal terdapat n domestik mana-mana ajaran sesat, pusat-siasat tajali sesat dan ulasan kandungannya. Titik api ditumpukan pada aspek pertepatan dari setiap wahyu-ajaran ini.

Bab keempat bertujuan mengumpulkan jeluang-kertas kerja yang berkaitan dengan wahyu sesat yang pernah disampaikan di Singapura alias jeluang-kertas kerja lain dan bahagian tertentu dari buku yang berkaitan dengannya nan dapat kontributif dan melantangkan hujah-hujah dalam bab sebelum ini. Bab ini ditulis sedemikian dengan mengekalkan, seberapa kelihatannya bentuk jeluang yang dasar, untuk mengekalkan nilai ilmiahnya dan membudidayakan keaslian kertas kerja ini sebagai mangsa pengarsipan.

Bab kelima adalah penutup dan bermaksud untuk membagi garis pandu kepada pembaca akan ancang-persiapan nan bisa diambil bagi membanteras ajaran sesat.

Di intiha buku ini akan disertakan adendum-lampiran yang mengandungi ilustrasi, gambar-rang dan rajah-rajah yang berkaitan wangsit sesat.

Penutup

Sebagai sebuah hasil usaha manusia yang lemau, buku ini pastinya tidak terlepas dari kelemahan. Merupakan diharapkan agar umum boleh memberi maklum balas yang membina dapat diberikan bakal membaiki isi kandungan buku ini.

Yang baik datang dari Yang mahakuasa taala. Manakala segala apa kekurangan datang dari kami.

Semoga Allah taala mengampunkan kelemahan kami dan mengakui usaha ini laksana dedikasi jariah yang akan menjadi saham kami di Akhirat kelak.

Wassalam

Jawatankuasa Projek

Penerbitan Sendi Ramalan Sesat PERDAUS

Source: http://haniff.sg/kongsi-maklumat/buku-noktah-hitam-ajaran-sesat-di-singapura/