Ayat Tentang Menghargai Orang Lain

Prof Datuk Dr Mohamed Hatta Shaharom

Prof Datuk Dr Mohamed Hatta Shaharom

Internal
negara Malaysia yang bermasyarakat majmuk, yakni menjadi cabaran bagi semua kaum nan menganuti pelbagai agama dan asisten bagi hidup dalam keadaan damai dan damai.

Pergolakan sosiopolitik yang sentiasa wujud kerumahtanggaan negara yang bergerak maju mestilah diurus dengan penuh kebijaksanaan, kesamarataan dan ketegasan.

Sebelum kita melanjutkan perbincangan singkat ini, silakan kita fikirkan maksud sekeping ayat al-Qur’an dari surah al-Ḥujurāt 49: 11 yang tertera berikut ini (Al-Quran Amazing, Shah Alam: Karya Bestari, 2022):

“Duhai khalayak-hamba allah yang beriman! Janganlah ada suatu suku bangsa yang mempermain-mainkan kaum yang tak, (kerana) boleh jadi kaum (yang dipermainkan) itu bertambah baik daripada mereka (yang mempermain-mainkan), dan janganlah pula suka-suka golongan perempuan (yang mempermain-mainkan) perempuan yang lain, (kerana) boleh jadi pemudi (yang dipermainkan) itu lebih baik ketimbang mereka putri (yang mempermain-mainkan). Janganlah ia saling mengkritik satu sebabat tidak, dan janganlah ganti memanggil dengan gelaran-gelaran (buruk). Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah beriman. Dan barang siapa yang enggak bertaubat, maka mereka itulah orang-makhluk zalim.”

Lebih lanjut kita tafakurkan pula intensi Sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh al-Dailami:

“Khalayak mukmin itu sentiasa di mulut sungai lima dugaan yang susah, mukmin yang cemburu padanya, sosok munafiq yang benci kepadanya, orang kafir yang memeranginya, syaitan yang mengkhianati dan nafsu yang caruk antuk untuk mengalahkannya.”

Pamrih Titah di atas dinukil daripada buku Yazid Haji Maarof dan Mohamad Paradigma Ab Majid yang berjudul “Penerimaan Islam Amali: Panduan Fiqh Jinayat.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Bacaan, 2022. Halaman 128.

Dari ayat al-Qur’an serta Hadis di atas, kita diingatkan supaya enggak memperolok-olokkan serta menghina orang lain. Orang mukmin kudrati pula mestilah bersiap siap siaga kerana ia berdepan dengan pelbagai dugaan nan unjuk daripada pelbagai jenis makhluk.

Banyak alamat penulisan dari perbendaharaan agama-agama di dunia yang dapat kita rujuk tentang penghormatan atau rasa hormat kepada cucu adam tak. Internal banyak sesi perbincangan dan pengajaran, saya senang mendalami falsafah kehidupan agama-agama enggak dengan dua harapan.

Mula-mula adalah untuk terus mengukuhkan pertalian keanggotaan sesama kita rakyat Malaysia biar boleh silih memuliakan menerusi usaha memahami isu-isu silang budaya dan silang agama.

Kedua, meski generasi akil balig nan saya asuh berbarengan kuliah-kuliah psikiatri dan perubatan prasiswazah alias pascasiswazah dapat dipimpin dan didedahkan kepada dialog antara kepercayaan dan keagamaan.

Mutakadim tentu, dengan bercambahnya aktiviti sebagai halnya ini, akan lebih ramailah rakyat Malaysia nan bisa menginsafi betapa pentingnya kita perlu memahami satu sejajar enggak lantas mencari persiapan-langkah nan positif untuk memupuk sukma kebersamaan dalam negara yang tercinta ini.

Bila saya layari internet, saya telah mendapati maklumat yang terperinci tentang istilah “respect” dalam “Guide to Buddhism A to Z” (http://www.buddhisma2z.com/content.php?id=339. Rujukan pada 14 Jun 2022). Ikhtisar saya dalam bahasa Melayu adalah sebagai halnya berikut berkaitan dengan istilah nan saya terjemahkan bagaikan “khidmat”:

Hormat (apaciti, cittīkāra ataupun gārava) yaitu satu manah mengherani terhadap kebaikan serta pencapaian seseorang dan menzahirkan perasaan itu menerusi lisan dan ragam. Istilah “respect” n domestik bahasa Inggeris adalah daripada istilah Latin “re spectum” yang bermakna tatap pun atau lihat secara teliti. Sesudah kita berfikir akan halnya orang yang purwa bisa jadi kita kenal dan mengambil masa bagi menimbang kembali sifat-sifatnya, maka barulah kita dapat menghormatinya dengan baik.

Gautama Buddha menyatakan bahawa kebolehan bakal berasa hormat adalah satu keberkatan yang besar. Perbezaan agama, harta orang tak, binatang, serta sikap berdisiplin dan ketamuan (hospitality) yaitu bagus untuk dihormati menurut perspektif agama Buddha.

Sebagai penali, kita teristiadat terus mengukuhkan usaha kemakrufan yang dilakukan oleh mereka yang berakhlak mulia. Walaupun dengan penuh kepayahan, kemakrufan balasannya bisa menewaskan kemungkaran yang sengaja dilakukan oleh golongan yang jahat dalam umum.


* Prof Vlek Dr Mohamed Hatta Shaharom ialah Pengerusi Rang Aktivis DBP

Source: https://www.sinarharian.com.my/article/33059/menghormati-orang-lain

Posted by: caribes.net