Cara Memimpin Doa Sebelum Belajar

Liputan6.com, Jakarta
Doa sebelum berkarya sudah moga dilafalkan saban hari seyogiannya mendapatkan berkah, termaktub bagi umat Mukminat.  Tiang penghidupan sudah menjadi riuk satu kegiatan sehari-tahun yang tidak akan pertalian lepas dari sukma seseorang, khususnya puas individu dewasa.

Dalam bekerja, tentunya semua orang mencitacitakan kederasan dan keselamatan serta menghasilkan apa yang diharapkan secara maksimal.

Selain berusaha dengan persisten, diperlukan juga bantuan berpangkal Yang Maha Kuasa untuk mencapai segala apa yang diinginkan, di mana caranya ialah dengan beribadah dan berdoa.

Doa sebelum bekerja merupakan peristiwa utama seyogiannya pekerjaan yang tergarap mendapat habuan bantuan dari Allah SWT. Oleh karena itu, jangan sampai pangling bakal mencitacitakan dan berdoa cak bagi kelancaran dan keberkahan dalam setiap tiang penghidupan dan usaha.

Berikut ini Liputan6.com rangkum dari majemuk mata air, Selasa (29/3/2022) tentang takbir sebelum bekerja.


* Untuk mengetahui kebenaran informasi nan beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 tetapi dengan ketik kata taktik yang diinginkan.


* Fakta atau Hoaks? Bagi mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 sahaja dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Doa Start Kerja atau Mengejar Kas dapur

Tahlil sebelum bekerja terbagi menjadi dua puji-pujian, yaitu tahlil tiba kerja serta doa ketika akan memulai bekerja. Jadi semenjak rumah momen start pula kamu harus melafalkan doa sebelum bekerja suatu ini hendaknya demap diberi berkah dengan barang apa yang dikerjakan setiap harinya. Begini pustaka doa sebelum berkarya yang diucapkan saat start kerja:


“Allahummarzuqnii rizqan halaalan thayyibaa, wasta’milnii thayyibaa. Allahummaj’al ausa’a rizqika ‘alayya ‘inda kibari sinnii wanqithaa’i ‘umrii. Allahummakfinii bihalaalika ‘an haraamika. wa aghninii bifadhlika ‘amman siwaaka. Allahumma in nii as-aluka rizqan waasi’an naafi’an. Allahumma innii as-alukan na’iimaan muqiiman, alladzii laa yahuulu wa laa yazuulu.” (3x)

Yang artinya: Ya Allah, berilah padaku rezki yang halal dan baik, serta pakaikanlah padaku segala perbuatan yang baik. Ya Tuhanku, jadikanlah makanya-Mu rezekiku itu paling luas momen tuaku dan ketika lemahku. Ya Allah, cukupkanlah bagiku apa rezki-Mu nan halal daripada nan liar dan kayakanlah aku dengan hidayah-Mu dari nan lainnya. Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu rezki yang luas dan berguna. Ya Allah, aku mohonkan plong-Mu enak yang kekal yang tidak kotok-buntung dan lain akan hilang.

Zikir sebelum berkreasi nan diucapkan momen berangkat kerja ini dilafalkan sebanyak 3 kali. Dengan menyabdakan puji-pujian tersebut setiap hari, kamu boleh lebih cepat hafal dan diberikan rezeki yang protokoler oleh Almalik SWT.

Doa Saat Akan Memulai Bekerja

Doa sebelum berkreasi selanjutnya adalah referensi saat akan memulai kerja. Jadi selain memang pada setiap pekerjaan kamu harus berusaha berkanjang agar mendapatkan hasil nan maksimal, berdoa merupakan salah satu hal nan minimum penting. Allah SWT tentu lebih tahu tentang apa yang terbaik untukmu. Dengan melafalkan doa sebelum bekerja ketika akan mulai kerja ini ia boleh dilindungi oleh Allah SWT berpunca ki aib yang ada pada pekerjaan yang kamu untuk. Semacam ini bacaan doa sebelum bekerja yang diucapkan saat akan memulai karier:


“Allahumma innii asaluka min khairi hadzal amali wa khairi maa fiihi, wa’audzubika min syarri haadzal amali wasyarri maa fiihi innaka ‘alaakulli syaiin qadiir”

Yang artinya: Ya Sang pencipta, aku memohon padaMu kekuatan pekerjaan ini dan segala apa kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung padaMu daripada kebobrokan pekerjaan ini dan segala apa kelainan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas barang apa sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa menentukannya.

Doa Sebelum Pulang bermula Medan Kerja

Selain membaca doa sebelum bekerja, kamu juga harus membaca doa sebelum pulang dari tempat kerja. Hal ini umpama wujud rasa syukur dan menginginkan jalan hidup yang mutakadim dilakukan senantiasa diberkahi maka itu Nan Maha Kuasa. Seperti ini bacaan puji-pujian yang harus diucapkan sebelum pulang bersumber tempat kerja:


“Allahuma innii a’uudzubika an adhilla, au udhalla, au azilla, au adzlama, au ajhala, au yujhala ‘alayya. (3x)

Nan artinya: Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadaMu sepatutnya tak tersesat alias disesatkan ataupun aku terlulur atau digelincirkan alias aku berbuat dzalim atau didzalimi atau aku berbuat goblok atau dibodohi (HR. Nasa’i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah).

Doa ini dibaca sebanyak 3 mungkin. Dengan membaca berjenis-jenis tahlil sebelum berkarya bisa takhlik jalan hidup menjadi lebih lancar dan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Jadi jangan tengung-tenging lakukan sering berdoa detik bekerja buat kelajuan pekerjaanmu.

Doa sepatutnya Mendapat Pekerjaan

Untuk orang-orang nan belum mendapatkan pekerjaan, kamu tentunya pun perlu berusaha. Selain terus melamar lowongan pekerjaan, tentunya juga harus diikuti dengan takbir yang tiada putus-putusnya kepada Yang Maha Kuasa. Begini bacaan zikir agar mujur pegangan:


“Allaahummaghfir lii dzanbii, wa wassi’ khuluqii, wa thayyib lii kasabii, wa qanni’nii bimaa razaqtanii, wa laa tadz-hab qalbii ilaa syai-in sharraftahu ‘annii.”

Artinya : “Ya Allah, ampunilah dosaku, perluaslah (muliakanlah) akhlakku, berilah untukku tiang penghidupan nan baik, jadikanlah aku puas menerima apapun yang Engkau karuniakan kepadaku, dan janganlah Engkau lakukan hatiku menghafal apapun nan mutakadim Engkau palingkan dariku”. (HR. Bani An-Najjar)

Bacaan doa agar berkat pekerjaan tersebut pun bisa disambungkan dengan bacaan takbir di sumber akar ini:


“Allaahummaftah ‘alainaa abwaabal khairi wa abwaabal barakati wa abwaaban ni’ranah wa abwaabal quwwati wa abwaabashshihhati wa abwaabas salaamati wa abwaabal jannati. rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wa hayyi’ lanaa min amrinaa rasyadaa. bismillaahi tawakkaltu ‘alallaahi laa haula wa laa quwwata illaa billaah.”

Artinya: Ya Allah, bukakanlah atas kami ki-portal keistimewaan, portal-pintu berkah, ki-pintu nikmat, bab-pintu fungsi, pintu-pintu kesehatan, bab-ki keselamatan, dan pintu-gapura surga. Ya Sang pencipta ya Yang mahakuasa kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sebelah Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Dengan menyebut label Allah, aku bertawakal kepada-Nya, bukan ada daya serta kekuatan melainkan semata-mata dengan dominasi dan pertolongan Allah.

Source: https://www.liputan6.com/islami/read/3987666/doa-sebelum-bekerja-disertai-dengan-doa-agar-mendapat-pekerjaan