Cerita Wayang Bahasa Jawa SrikandiKisah wayang bahasa jawa –
Halo, antitesis kembali sekali lagi dengan admin mudahdicari, kali ini, kami akan memberikan beberapa cerita wayang dengan menggunakan bahsa jawa yang ringkas, dan dapat Kalian jadikan pelajaran dari setiap cerita tersebut, baik Pandawa, Arjuna, Anoman, Gatotkaca.


Wayang merupakan budaya asli Indonesia, dan keberadaanya berabad-abad lamanya, dan sebelum Hindu masuk ke Pulau Jawa.

Didalam cerita wayang yang mengandung serat pesan moral nan dapat diambil dari pelajaran, bikin spirit kita.Sejenak n komedi didong nan harus Anda ketahui …


Wayang merupakan seni budaya Indonesia, nan minimal menonjol dibandingkan dengan budaya lain.

Wayang senior seni:


 • Seni suara

 • Seni peran

 • Nada

 • Seni sastra

 • Dan seni lukis


Takdirnya dalam zaman saat ini yang bisa dijadikan media:


 1. Hiburan

 2. Pendidikan

 3. Dakwah

 4. Dan mengerti filasafat


Kisah wayang nan populer di Indonesia ini, tercantum adaptasi mulai sejak karya sastra
India
yaknik
Ramayana
dan
mahabrata
.

Kedua cerita ini, penyanggahannya banyak terjdi dan disetujui, buat disesuaikan dengan falsafah murni Indonesia.Pelajari sekali lagi: Kisah aneh dibalik wayang kelitik semar
Ciri-Ciri Cerita Wayang golekGambar wayang kulit

Oleh: Jurnalnajmu.wordpress.com
Narasi wayang golek mempunayi ciri-ciri andai berikut:


 • Ada Konflik


Internal cerita n komedi didong nan mengandung konflik, yang selalu bentrok dengan konflik dan khasiat.

Hal ini bersumber berpokok kompetisi hawa nafsu dunia.


 • Cerita yang sangat mirip dengan sejarah


Memang wayang kelitik hanya cerita, cuma juga antara narasi wayang dan sering kali berbeda.

Terlebih, dalam kisah wayang, banyak tempat-medan yang mirip.Kalau kisahan wayang di bawah ini, dirasa minus atau Anda yang kepingin narasi tentang ramayana, dibahas di
kisahan wayang Ramayana bahasa jawa.
Narasi N komedi didong Bahasa Jawa PandowoGambar wayang pandowo limo, cerita wayang bahasa jawaOleh: Metroworld.com


Mahabrata utowo pandhawa lima yaiku cerita wayang patung kang digandrungi nusantara lan wong jowo.

Sadulure Pandowo iku ono 5 pria kabeh, mulo diarani “pandhawa panca”.

Ing Cerito Mahabrata, Puntadewa utowo Yudhistira niku putra pambayun.

Watake Punthadewa yaiku ambeg darma lan nrima ing pandum, adoh sangka master kamurkaan.

Raden Puntadewa gadah peparab yaiku:

 • Yudhistira

 • Dwijakangka

 • Gunatalikrma

 • Darmakusuma kratone, manggon ing indrapasta utawa ngamarta

Yudhistira gadah garwa asmanipun Dewi Drupadi.

Putra lan putrine Raden Drupada, ratu ing Negara Pancala utawa Campala.

Yudhistira niku gadah kesaktian sangking “tumbak”.


Putro kang
nomer


loro


yaiku Raden Warkudara (Bima), garwane Warkudara Jodhipati duwe aran “Dewi Arimbi”.

Warkudara gadah perawakan yaiku:

 • Gedhe duwur

 • Nekat prakosa

 • Lan paling kuwat sangka anak pandhawa liyane

Raden Bimasena gadah kakuatan lan pusoko yaiku “Gada Rujakpala”.


Putro
nomer


telu


yaiku Janaka utawa Raden Arjuna, watake Arjuna yaiku TRAMPIL lan prigel ingatan minangka penengahe pandawa, lan kumbang ali ali kang kondhang nggantenge.

Jiwo Raden Arjuna kasatria lan wani.

Arjuna satria, sangking garwane, Haur Sambrada dan Sri Kandi yaiku “Lebah”.


Nakula Sadewa
wujudake nyali kembar, kang gadah watak utama, mulia bebudine dan ambeg darma.

Dengan kurang katon sani budine, welas asih marang sepadha wong kang nandang kesangsaraan, seneng tetulung marang wong liya (sesama).

Sadewa dan Nakula satria ing “sawojajar”.


Pandhawa Nalika Dadi Murid
Gambar wayang arjunaOleh: Sobgrafiti.blogspot.comCeritane pandhawa panca, niku tindhak tanduke lan watake saget kanggo tepa patuladhane para kusen mudha sakniki. Nopo maleh kadikdayan lelimane (5) mujudake satria kang pilih lomba.

Pas nalika dadi muridePandhita Durna, pandhawa wes biso ngetoake keprigelane lan kepinterane.Raden Bimasenakang gagah prakosa kondhang kagungan gada rujakpala lan sanjaya cakar pancanaka.

Pandhawa uga luwih pinter katimbang murit liyane. Namung oratau seneng pamer kadigdayan. Sampai-sampai gadah watak ngajeni marang sepadane lan andap asor lembah manah.

Katah lelakone kang dilakoni Pndhawa kaseng saraan iku tuwung terka “kurowo” wong kang mau nyingkrihake para pandhawa. Kabeh kasengsaraan iku cak hendak biso kasil kabengkas lan anak kunci dilakoni. Bedo maneh karo bolo kurowo senga ora kuat nglakoni.

Menowo dideleng antarane Pandhawa lan Kurawa niku isih kadang (sak dulur), amergi Pandhawa lima iku putrane “Ratu Pandudewanata”. Nek Kurawa niku putrane Prabu Destrarastra”. UgiTuanku Pandudewanata niku adhine Paduka Desrarastra.

Kurowo kaleh Pandowo ora biso rukun amergi, “Dewi Gandari” kepingin digarwani Prabu Pandhudewanata nanging ora oleh, malah dhekwene diwenehake marang kangmase sing wuto.

  Mulo banjur dadi pangipat-ipat, besuk saturun-turune bakalan dados saingan babuyutan.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Gatotkaca

Gambar wayang gatotkaca
By: Pinterest.com

Gatotkaca arab kalian sepupune engkang gadah samaAbimayuputraArjuna. Sawijining dinten Abimayu relasi kalih “Utari” putra sangking kerajaan “Wirata”, pas niku Abimayu ngaku taseh jejaka. Padahal Abimayu sampun sangkut-paut kalian “Sitisundari” gadis Saka Kresna.

Sitisundari engkang dititipne teng puri Gatotkaca mireng nek Abimayu wasilah maleh. Cangkang-lik Gatotkaca engkang namine Kalabendana, ngajak Abimayu wangsul. Hal niku damel Utari dengki. Abimayu kepeksan matur nek mpun sesomah kecobo kalian utari. Mulai benjeng Arjuna badhe mati dikrukuk mungsuh.

Banjur Kalabendana nemono Gatotkaca, ngaturake sikape Abimayu. Nanging malar-malar diseneni, amergi kewanen nyampuri urusane sepupune iku. Gatotkaca emosi, banjur gebug sirahe Kalabendana. Senajan kelakun niku wau mboten sengaja, nanging damel Paklike mati saknalika.

Wektu perang Bratayuda, Abimayu bener-bener dikroyok kalian Korawa ing dina ke-13, Enjing ing dina menyang-14 Arjuna kedadean mbales sedone putrane kanti menggal Jayadrata.

Duryudana terharu ing kepatene Jayadrata, adhi ipare. Duryudana meksa Karna nempuh markas Pandawa dalu niki, saknalika. Akhire Karna budal senajan niku nglanggar sifat perang.

Mireng para Kurawa nyerang pas tengah wengi, Pandhawa ngutus Gatotkaca damel hadang Kurawa. Gatotkaca dipilih amergo kotang antarkusuma engkang di damel, nimbulake cerah padhang.

Gatotkaca Gugur

Gambar gatotkoco jatuh mobillegen
By: Andro01.com

Balasan dalu niku ajrih banget. Gatotkaca nyedoake satuma Korawa seng gadah nami Lembusa. Nanging dhekne kelangan pak-like, yaiku Brajawikalpa lan Brajalamadan, engkang tewas mungsuh dekne sedanten, engkang asmone Lembusana lan Lembusura.

Akhire Gatotkaca ngadhep karo karna, panduwe senjata Kontawijaya. Akhire Gatotkaca ndamel kembaran awake dewe seakeh 1000 wong, dadine beta karna kekhawatiran. Dhuwur pitutur bapake (Batra Mentari), Karna kedadean nemu Gatotkaca seng murni. Karna cucul senjata menyang arah Gatotkaca.

Gatutkaca nyobi nyingkrih kalian prinsip mabur sakdhuwur-dhuwure. Arwak Kalabendana duki dumadakan muncul Kontawijaya kalian matur kabar sangki khayangan, menawi ajal Gatotkaca ditetapke dalu niki.


Gatotkaca namung serah adhap keputusan sangking para Dewata.

Gatotkaca gadah pesen nek mayite saget damel musnahne kebalikan, Kalabendana cocok.

Kalabendana banjur njojoh pusere Gatotkaca, damel senjata kunta.

Pusaka nikuwau gaib kalian wrangkane, nggeh meniko kayu seng taseh lebeat wetenge Gatotkaca.


Gatutkaca sampun antap saknalika, umur Kalabendana banjur nguncalake mayite menyang arah Karna.

Karan mlumpat lan lolos sangking pati.

Ananging kretane rusak, amergi ketiban mayite Gatotkaca.


Pamburine kereta kasebut, melesat lan mabur ing sembarang ara, lan newaske poro prajurit kurawa seng masuk ke teporo.

Akhire katah ingkang mati.Laire Gatotkaca


Gambar gatotkaca lahi, dan cerita wayang bahasa jawa

Maka itu: Youtube.com


Raden Warkudara lan Dewi Arimbi bayine lahir, namung bayi kang dilahirke kawujud besar, lan ari-arine dereng saget pedot sampun setunggal masa, bayine niku mahu diparingi asma
“Tetuka” kini menengah
menyisip dina diparingi asmo
“Ghtut Gelas”
.


Amergo Tetuko, wujud raksasa (buto).

Raden Warkudara dan Sedulure Pandawa ngrasa isin ,.

Banjur para pandowo limo, ngusahaake supoyo Tetuko wujud manungso sah, lan tali pusere pedot.


Saf Arjuna diutus kanggo njalok pitulungane poro Betara kanti semedi.

Ing wektu engkang sami Karna (panglima kurawa) uga nglampahi semedi jaluk senjata pusaka marang Betara.


Kepasrahan lan kehusukan Arjuna semedi engkang dilakoni, damelaken goncangane khayangan, kesudahannya Dewa damel hasil akan maringi pusaka.

Banjur
Bathra Narada
diutus maringke
“senjata wijaya danu”
marang Arjuna.

Teng mriki kedadean Bathra Narada, mboten saget mbedakne Arjuna lan Krana.


Pusaka niku mau akhiripun diparingne Karna, sakwise Narada sadar.

Banjur ngabari Arjuna, akhiripun kedadean perang.

Namung pusakanipun mboten saget di pendet.


Ing wektu niku, khayangan keno kelainan gedhe.
Perdana Sekipu
sak patihe, ngobrak abrik khayangan, akhiripun para Dewa kalah.

Banjur Sang Hyang Bathra Prabu, ngaku para Dewa akan golek jago damel nglawan Sekipu.

Akhiripun Batra Narada, diutus untuk merumung jagad raya.


Ceritane ringkas.

Narada mbeto, bayi Tetuka supoyo didadeake jago perang.

Banjur Sekipu mboten purun nglawan bocah cilik, akhire, Tetuka dilepas ke kawah kaleh beberapa peninggalan.


Banjur, balunge digawe sangking wesi, brengose ​​sangking kabel, drijine sangking gunting, telapakane sangking pacul.

Tetuku maleh wujud pemuda kang sampun dewasa.

Dan akhirnya diparingi asmo
Gathot Gelas lan Kacanegara.


Narasi Wayang kerucil Bahasa Jawa Arjuna

Gambar wayang arjuna

Makanya: Sakamiage.blogspot.com


Arjuno niku putra kang nomer telu (3) sangka pasangan “Prabu Pandudewanata lan Dewi Kunti”.

Arjuna niku lambang manungsa seng nduwe ilmu duwur ning ragu sakjroning tumindak.

Kasatria saka Madukarta, wujudake satria kang apik tanpo ana sedikit.


Teng jagad, ora ono seng bisa nandhengake kebagusane, amergi “Janaka” simbol darmabakti becik.

Lan Amal becik ora biso pisah klawan suwargo (jannah).


Pas ijik enom, Arjuna seneng golek ilmu.

Dhekwene nggolek ilmu nang sapa ?.

Suhu-gurune Arjuna yaiku: • Surat bahari Drona
  sangking Resi Drona Arjuna kagungan kesaktian mujarab, seng arane “Arya Sangkali lan Resi Drona”.


 • Begawan Krepa

 • Surat bahari Padmanaba

 • Begawan Kesawasidi

 • Lan sakpinuggalane


Pusakane blonda-blonda, kang asring dinggo yaiku: Kalanadhah, Kris Pulanggeni, Pendar Merdaging, Haryas Sangkala, Rodha Dhadali, Pasopati.


Raden Arjuna satria polatan ringgis jatmika, digdaya sakti ampuh, penetapan samubarang, seneng tetulung marang sapadhane, mula niku ditresnani oleh sapa bae.

Lan ora mokal peso bijine / garwane sakpirang-pirang.


Privat pewayangan,
wayang kelitik arjuna
diceritakne karena garwa 40, tergantung pada beberapa wae seng kerep diceritakake dan dikenal.

Katah garwo seng diduweni Arjuna ing kisah pewayangan, namung ora gambar ksatriya seng serakah garwo, nanging Raden Arjuna saget katampa saka kabeh tunggalan.


Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman

Gambar wayang anoman

Oleh: Sumbercenel.com


Cerita wayang kerucil Hanoman yaiku orok seng kawujud
Kethek
seng pembohong nang Mangsa Tretayuga kang dadi putra “Anjani”, Wanara wedhok.

Sakdurunge ndisik Anjani sakwadine ngrupakne widodari, gadah asmo “Punjikastala”.

Amergo mubarang tumpakne, dekwene liyar nyang donyo dadi “Wanara Wedok”.

Tumakne kasebat saget bubar nek dhwekne riyen sawong putro seng wujude reinkarnasi Siwa. Anjani illah kaleh Kesari, sawiji wanarang ingkang perkasa. Sareng kalian Kasari, Anjani nglampahi tapa teng ngajenge Siwa. Supados Siwa purun menjelma damel putra dekne sedanten.

Amergi Siwa terkesan kaleh pemujaan engkang dilampahi sangking Anjani lan Kesar, dhekwene ngabulake nopo seng disuwun sedanten kalian ngandap teng donya dados Hanoman.

Salah setunggaling versi, nyeritaaken cukup Anjani tapa dateng Siwa, teng panggonan liyo,
Pangeran Dasaratanglampahi putrakama nglakoke Putrakama Yadnya damel nyanggo ngandhap. Banjur dekne nrimo pirang-pirang panggonan damel diparakne marang para garwane. Banjur enten dina “Rama Bayen Laksaman”.

Satrugna lan Batra , nduwur kekarepne dewata, sakwiji manuk ngrebut panganan, lan nibakke dekwene ngi nginggil pangan, enten Anjani seng lagi tapa. Bayu, si Dewa Angen, ngrimaken panganan ben dugi teng tangane Anjani. Pungkasanipun Anjani dahar panganan kasebut, nuli lairan Hanoman.

Hanoman ngadhep Laksamana, Rama, Sinta. Riuk setunggil versi ngaturaken, menawi Hanoman lair secara mboten supados, amergi jalinan antarane Bayu lan Anjani.


Diceritakake menawi teng mubarang dina, Dewa Bayu ndeleng kantun Anjani, Banjur dekwene ngekepi.

Anjani mangkel lan nesu amergi, mboten diajeni.

Dewa Ananging Bnyu jawab menawi Anjani mboten mensiang sangking demokan Bayu.
Dhekwene ngekepi Anjani ogang teng pulang ingatan, ananging enten sajroning atine.

Byu uga celatu, menawi mbesuk Anjani siap nglaerke, sawung putra engkang kekuatane sepadan kalian Bayu dan paling pinter neng ing “Parwa Wanara”.Demikianlah kisahan tentang bahasa jawa yang simpel, singkat dan memahamkan 🙂 hendaknya berguna dan barang apa yang kalian cari di Artikel ini.

Source: https://mudahdicari.com/%E2%88%9A-kumpulan-cerita-wayang-bahasa-jawa-paling-lengkap/