Cerpen Bahasa Jawa Tentang Persahabatan

Ilustrasi cerkak bahasa Jawa persahabatan. Foto: unsplash.com/wildlittlethingsphoto


Cerkak merupakan keseleo satu karya


sastra


Jawa nan dipelajari di sekolah. Buat kamu yang sedang mencari


contoh cerkak bahasa Jawa persahabatan

, simak ulasan berikut.


4 Contoh Cerkak Bahasa Jawa Perkawanan


Dikutip bersumber


jurnal Budi n domestik Preman, Antologi Cerkak Karya Tiwiek SA dan Implikasinya Terhadap Bahasa Jawa oleh Galih Dwi Purbosari DKK (2017)

,


pengertian cerkak adalah


satu karya sastra fiksi yang ceritanya kian sumir dibandingkan dengan novel atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan cerita pendek (cerpen) saja kian panjang dari puisi dengan


bahasa Jawa


laksana penulisannya.


Karena tidak terlalu penjang, seseorang dapat menikmati keseluruhan kisah kerumahtanggaan sekali baca. Selain itu, cerkak cenderung padat dan langsung ke maksud.


Karya sastra ini sekali lagi menjadi sebuah media yang mengangkat dan melukiskan realita sosial yang dalam masyarakat Jawa. Sehingga, cerkak bukan hanya sebagai penghibur, namun sekali lagi bermuatan biji-angka edukasi.


Adapun 4


contohcerkak bahasa Jawa


tentang perkawanan yaitu:Jenengku Yunita, aku kelas 6 SD. Aku nduweni 6 sahabat, klebu aku, awake dhewe uga siji kelas bawah. Sahabat aku ana Dayyah, Ani, Ivana, Eka, lan Sabila. Dekne kabeh kabeh sahabat paling becik aku. saben aku sedhih, dekne kabeh sanuli ana gawe aku. sawalike, saben dekne kabeh sedhih aku uga sanuli ana gawe dekne kabeh.Saben dina awake dhewe sanuli menyinkronkan terus. Nganti-nganti leren menyerentakkan, wana bareng, mulih sekolah bareng, bakune sarwa bareng. Ayuk wayah dina Jemuwah kemarin, kelas aku dikongkon menginterogasi buku kanca-kanca sekelasku. aku meriksa buku sing ora ana jenenge.Sabila ngewangi aku kanggo nggoleki ngerti sapa sing nduwe rahasia kuwi karo cara ndeleng tulisane lan ndeleng buri resep. Amarga bokmenawa wae tulisan kuwi aku kenal. Lan neng buri gerendel kuwi ana tulisan “Aku ora seneng Ivana lan Yunita.” Aku ngenali karangan kuwi. Kuwi gerendel Dayyah, sahabat aku dhewe. Jebulna sifat Dayyah cedera karo apa sing aku delok neng ngarep ain aku.Wayah dina Rabu, aku lan Ivana ndeleng ana Eka lan Ani. “Barangkali arep pileh aku padha Ivana utawa Dayyah? Yen pileh Dayyah kowe aja dolan padha aku lan Ivana,” takon aku lan Ivana. “Awake dhewe pileh kowe, emang ngapa?” takon dekne kabeh. “Awake dhewe meneh neson padha Dayyah,” jawab aku lan Ivana.Nuli dina Kamis aku lan Ivana, nemoni Sabila. “Sabila, kowe arep pileh aku padha Ivana utawa Dayyah? Yen kowe pileh Dayyah kowe aja berlaku padha awake dhewe kabeh,” takon aku lan Ivana. “Opo sih? Kok mileh-mileh, kanca kabehe ping padha,” saur Sabila. Nuli aku lan Ivana njawab “Yaelah, sok banget sih kowe.”Akhire Sabila mileh Dayyah dadi sahabate. Aku mung pesen wae supoyo Dayyah lan Sabila arep walik dadi sahabat awake dhewe meneh. Aku uga berterima kasih marang Tuhan amarga 3 sahabat aku mileh aku. Aku pitaya Sabila salah mileh sahabat, amarga Dayyah anak asuh sing pandai goroh. Padahal ta, wongtua Dayyah wis dadi haji.Layak muleh sekolah aku karo kanca-kancaku duwe rencana arep nyambangi Andi sing wes gak melbu sekolah ono sepekan.Jare konco-koncoku si Andi iku loro tipes, terus aku due ide urunan gae gawakne roti lan biji zakar-buahan sing di senengi Andi.Aku lan koncoku liane numpak sepedah menyerentakkan mergakne omae Andi ugo gak adoh tekan sekolahan. Ndilalahe pas nek tengah dalan ora sengojo reben sepedahku kenek pakis.“Do, pedahku cak kenapa kroso aneh ya lek di tumpak i”, aku muni nek Edo!!“Lha emange konopo?” jawabe Edo.“Sek jajal mandek lain delok e disek”, balesku.Terus aku karo Edo jajal mandek gawe ndelok pedahku sak temene kenek opo, Darurat konco-koncoku liane budal disek gak enek sing eruh.Mbasan di delok, tibak e pedahku kenek pakis lan ban e gembos ora iso ditumpak i. Akire aku dikancani Edo nuntun pedah golek I pakar tambal lin.Amergo posisi patut kui tibak e ora ono juru tambal ban, aku due rencana nitipke sepedahku ing omae salah siji warga cedak kunu.Terus aku di gonceng Edo nyusul koncoku sing wes podo budhal disek menyang omae Andi.Aku matur suwun banget karo Edo, amergo Edo salah sijine sahabtku kang becik atine. Edo gelem mbantu koncone patut kembali kesusahan.Setelah kedadean kui aku maleh akeh sinau tentang artine persahabatan.

Ilustrasi persahabaran. Foto: unsplash.com/miinyuiJenengku Fajar, aku nduwe konco kang jenenge sodiq. Sodiq iku konco ku lestari akucilik. Sodiq iku uwonge apikan yo patuh kawan. Biasane sodiq ngundang aku pakarngantukan, tapi aku yo ora duwe roso risih nek di undang ngono kui mungkin wesbiasa dadi yo gak tak gowo ati.“Duwar…itik-itik suarane sodiq ngageti aku. Kowe lho jhan ngaget-ngageti i aku wae,nek aku jantungen piye gelem po awakmu tanggung jawab? Jawabku marang Sodiq.Ngapurane lah jar, kowe sih ngantukan wae, kae uwis giring-giring turut, selak di senanimengko karo pak suhu-hawa balas sodiq marang aku. Sak uwise iku aku lan sodiqmlebu kelas bareng-bareng.Genta bali sekolah uwes di muni’ke, koyo biasane aku karo sodiq bali bareng, sigentingtekan setengah perjalanan aku karo sodiq kepisah amergo sodiq lagi arep mampirmareng tukang setik jupuk klambine ibuke. Akhire aku bali dewean, la kan-tekobuku sek enggak gowo tibo “buukkkk” ditabrak bocah cilik.“Sepurane mas aku gak sengojo e’”“Yo rapopo dek mung buku kok seng gigal, mulakno nek mlaku kui seng ati-ati yaKoyo biasane aku budal sekolah jam setengah pitu, yo koyo biasane aku melupelajarane pak suhu lan bu temperatur. Naming cak kenapa dino iki ora koyo biasane, sodiq kok gakketok sedino kie, dadeake khawatir maring perasaan aku, aku mutuske bali sekolahmaring omahe sodiq. Tekan ngarep omahe tika yo bedo ora koyo biasane suasananeki sepi banget koyo gak ono uwong. Terus akhire aku takon marang pak satpam,jebule sodiq ora nek omah kono alias mengimbit anyar. Bali seko omahe sodiq aku lagikepikiran loh kenopo kok sodiq pindah kok ora neng kono wae? Yo kenopo kok sodiqgak ngomong karo aku? Cerek aku kancane? Malah aku dadi bingung dewe karo sodiq.Minggu isuk aku pamitan marang ibuk arep nggoleki alamat omahe sodiq sek anyar.1 jam luih jebule aku muter-muter nglewati dalan sempit-sempit akhire yo ketemuomahe sodiq batinku. Aku terkinjat tekan ngarep omahe sodiq seng biasane urip enaklan kepenak saiki terlebih urip nek tempat sek kumuh lan sempit.“Asssalamualaikum..” Aku kang ngucap salam nek ngarep omahe sodiq“Waalaikumsalam” Bales sodiq patut urai lawangOra basa-basi sodiq serta merta ngajak aku mlebu marang omahe. sodiq banjur ceritomarang kabeh kepindahane, jebule keluargane iku nduwe utang marang banknaming sayange keluargane iku gak sanggup bayar akhire omahe kui dadi di sita karo“Yo wes deq gak usah sedih terus, iseh ono aku koncomu kok, aku cak bagi tetep dadikoncomu maring keprihatinan lan seneng awakmu.” Buah mulut aku gawe nenangake“Alhamdulillah jar aku bersyukur banget marang gusti Yang mahakuasa, soale Alah uwesngewenehi konco koyo awakmu..”“Ngene wae diq adewe gawe perjanjian peso dewe kui bakal belalah bareng-bareng orabakal kepisah masio adewe adoh amergo jarak”“Siap, janji yo kekancan sak lawase jar”Nalika semana Ica nembe bae mlebu SMK. Mbiyen Ica sekolahe nang sawijining SMP nang Banjarnegara. Nanging saiki deweke munggah SMK lan nglanjutna nang SMK T 1 Kucai. Nang SMK Ica duwe kenalan kanca saka SMP sak Kabupaten Banjarnegara. Ing SMK Ica duwe kanca anyar yaiku Fina, Haur, Bagus lan Nana. Nanging Ica lewih cedhak karo Bagus kanca lanange Ica. Bagus kuwi bocahe gedhe dhuwur. Bagus uga dadi komandan papan bawah lan superior OSIS nang sekolahe. Mulane Ica ora gumun euro akeh seng seneng karo Bagus. Ica uga ora nyangka yen deweke bisa kancanan karo Bagus.“Eh fin apa kowe duwe nomere Bagus?” pitakon Ica nalika ketemu Fina layak lagi istirahat.“Nduwe ko arep njaluk apa?” jawabane Fina.“Iya, ora kedang mbokan?” pitakone Ica maneh.“Iya ora papa ka, iki nomere 087728617XXX “ jawabane Fina.Nang liya dina Ica banjur sms. Senajan kuwe Ica palah bingung arep sms segala apa. Banjur Ica mung sms kosongan.“. . . . . . . . . .. . . . .”Ica ngirim sms.“Sapa?” jawabane Bagus mbalesi smms Ica.“Aku kancamu “. Balese Ica.“Kanca sak sekelasmu, Ica ““Ora miskin benar mung pengen sms bae, Eh ngapura ya nek inyong ngganggu”. Balese Ica maneng.“Ora miskin benar cak kenapa inyong palah seneng. . . . . . . “ jawabane Bagus.Lan seteruse. . . . . . . .Ica smsan nganti suwe banget. Akhire Ica lan Bagus dadi tambah cedhak. Nganti kanca-kancane padha takon peso ana apa karo cah loro kuwi.“Eeh ca, ko karo Bagus ana apa si? ka katone cedhak temen “pitakone Fina.“Hahaa, ora ana apa-barang apa ka, biasa bae “. Jawabe Ica.“halahh, jujur bae ko jadian karo Bagus ya. Ra sah ngapusi lahh “pitakone Nana sing ijig-ijig nibrung.“Ora ka anu kanca cedhak tok “. Balese Ica.“Hala mung kanca cedhak ka katone mesra temen?” pitakone Fina.“Ora ka, ya ngana mbok takon dewek bae meng Bagus.” Jawabe Ica karo rada gela.Senajan deweke ora ngapusi, nanging kanca-kancane isih tetep bae ngeyel. Mung gara-gara Ica cedhak karo Bagus, kanca-kancane padha nggelani Ica. Banjur Ica nemoni Bagus lan kisah segala apa bae sing mau diomongi kanca-kancane. Berakhir ngomongan, Ica karo Bagus duwe tekad yen sahabatan iki ora bakal bubar mung gara-gara angin lalu-desus utawa perasaan iri kanca-kancane. Cah loro iki justru tambah cedhak sawise Bagus ngenalake pacare mareng Ica.


Itulah 4 teladan cerkak bahasa Jawa


pertemanan

. Selanjutnya, giliran kamu membuat cerkak versimu sendiri. (MZM)

Source: https://kumparan.com/berita-terkini/4-contoh-cerkak-bahasa-jawa-persahabatan-singkat-dan-penuh-makna-1xZfIAJR1EQ