Contoh Teks Berita Bahasa Jawa

Pawarta utawa pawartos yaiku berita utowo kabar utowo maklumat ingkang anyar, lan bener. Pawarta menika biasanipun diberitakae ing wahana cetak lan elektronik. kaya ing korang utowo TV. Pawarta ingkang becik yaiku sing kalebet ing njerone 5W + 1H, beritane aktual, wigati, berupa, lan, Narik Kawigaten. 5W + 1 H, yaiku:

  • What (segala apa), yaiku ingkang didadosake berita utama.
  • When (pron bila), yaiku wektune kedadean peristiwa.
  • Where (nangdi), yaiku panggone kedadean kejadian.
  • Who (teguran), yaiku paraga ingkang nglakoni peristiwa.
  • Why (kenapa), yaiku panyebab peristiwa.
  • How (kapriye), yaiku proses utawa elus peristiwa.

Keberagaman-Jenis Pawarta

Miturut bentuke, pawarta iku dibagi dados 4 macam, antarane wonten pawarta cetak, wonten pawarta publikasi, wonten pawarta internet, lan wonten pawarta lisan.

  1. Pawarta cetak yaiku pawarta ingkang dicetak utawa diprint marang kertas lan sakjenise, contone kaya koran lan majalah.
  2. Pawarta siaran yaiku pawarta ingkang migunakake verbal lan sarana kangge nyiaraken pawarta, contone kaya berita ing Tv One lan berita ing Jogja Tv.
  3. Pawarta Internet yaiku pawarta ingkang saged awujud tulisan lan video sing dicawisake lalu media internet. Contone bernas koran digital lan pawarta wonten youtube.
  4. Pawarta lisan yaiku pawarta ingkang migunakake pocapan lan mboten migunakake media serta saged dicawisake saka sapa wae. Contone berlambak bapak cerita marang keluarga.

Ing ngisor iki minangka conto conto pawarta basa Jawa sing lengkap karo 5W + 1H kanthi macem-macem tema parade

1. Lengkap Pawarta Bahasa Jawa “Gugur Gunung”

Dinten Minggu penduduk padukuhan Pogung Kidul, Melati Sleman ingkang rancak inggih para pria tumut kerja bakti ndamel Paving Konblock. Konblock menika dipun ndamel saking campuran kersik halus lan sperma ingkang saklajengipun dipuncetak lan dipepe ngantos garing. Ketua RW Pogung Daksina Purwantho mratelaken kerja bakti kados mekaten inggih ajek ditindakaken saben Minggu.

Dene ancasipun inggih kangge nggantos konblock ingkang risak dateng sakuruting margi ing padukuhan. Awit ngiwatosipun ragat, pramila penduduk sanggang royong ndamel konblock dene ragatipun dipundutaken saking urunan warga padukuhan Pogung Kidul ing saben wulanipun.

2. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Pendidikan”

Kurikulum 2022 paling akeh dilaksanakake ing SD, yakni 127 sekolahan. SMP 25 Sekolahan, SMA 21 sekolahan, lan SMK 19 sekolahan. Miturut Arif, saben sekolah ngesuk kudu ngebaki kriteria Kurikulum 2022. Pancen dudu perkara sing gampang nglakoni sistem kesebut. Dudu mung kejagan mental hawa lan petatar. Piranti lan pra piranti uga kudu ndukung sakabehe.

Padalah, kanggo ndongkrak kwalitas ugo produktivitas suhu, Dinas sregep ngenengake workshop utawa pamulangan singkat, mawa bimbingan teknis utawa BIMTEK marang para plaksana pendidikan. Ora kalah terdahulu, Arif ngelingna kejagan materi wulang ngrupa daya. Senajan nang taun nuli, isih bisa ditrapke nang taun iki amarga dasar materi wulange padha. “Prinsipe, kabeh sekolah kudu siap nggunake Kurikulum 2022,” turene.

Salah siji sekolah sing durung nglakoni K13 yaiku SMPN 2 Cangkringan. Senajan ngono, Atasan SMPN 2 Cangkringan Hadi Suparmo ngendikan siap nek ditunjuk saka kantor kanggo nganakne kurikulum kuwi. Senajan isih nrapake kurikulum 2006, para hawa wis oleh diklat lan panglatian Kurikulum 2022. “siap wae. Rahasia K13 uga wis ana,” sanjange.

3. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Kepleset”

Kepleset, Siswa SMP Tiwas Evi 15 taun, salah satunggaling siswi SMPN Tangen, Sragen, Rabu (13/4) antawis jam 10 tiwas sasampunipun dhawah ing wewengkon riam kecil jumog jati, kecamatan Jenawi.

Warga dusun Bagu kroderan, Grobogan punika dhawah ing wewengkon cegar ingkan inggilipun 20 meter sasampunipun kepleset ing watu-watu ingkan wonten nginggil cegar. Satemah piyambakipun nandhans wawu awrat ing perangan ahmar lan badanipun.

Manut katrengan ingkang dipunklempakaken saking kepolisian kaliyan kancanipun sami lelenggahan ing pinggir siapa urutipun cegar. Wekdal badhe gantos papan sanesipun ingkang badhe dipuntingali, kanthi nyabrang siapa sainggiling air terjun. Ananging Evi lan pelecok satunggaling kanca wanita ingkang wekdal mlangkah nyabrang mungkin sukunipun kepleset.

Evi lajeng dhawah dhateng mana tahu ingkang banter ilinipun tur lunyu pisan. Badanipun evi lajeng kanyut ngaton air terjun lajeng dhawah ing cocoran serasah ingkang lebetipun 20 meter, kebak watu-watu lan tiwas saknalika. Kapethik saking kalawarti penjebar jiwa.

4. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Kirab Bendera”

Kirab Bendera Ing Kabupaten Sari, Ing kabupaten Ekstrak ana kirab bendara kang dawane 100 meter lan omobone 3 meter diaral saka Stadiun Jayakusuma saka jam setunggal mega nganti sehelai sekawan sore ing Alun Alun Pati

Program kirab iki diadakake kanggo menimbang Dina Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2022 lan kanggo mbangkitake jiwa patriotisme pemuda sak niki kang arep kepam

Minurut Bos Forum Komunikasu Putra Kuntum Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) Pati Endang Sri Wahyuningsih ngaturkake dolar dheweke matursuwun maran para pihak kang melu programa iki lan sing pedulu karo kegiatan iki. Dheweke pangarep- arep kegiatan bernas ngene iki diadakake setahun pisan.

5. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Banjir”

Wis resan saben, tekane mangsa rendheng kang tumiba ing sasi Desember nganti tekan perdua – tengahing April, dibarengi karo pawarta – pawarta kang ana gegayutane karo banyu udan, kayata banjir, lemah longsor, lan liyane.

Kang kelebu air bah gedhe ing wiwitaning taun iki yaiku banjir kang dumadi ing pesisir lor Jawa utawa kondhange disebut pantura Jawa. Banjir kang dumadi ing tlatah iki meh rata saka tlatah kulon kang kelebu dhaerah Jawa Barat nganti pesisir isih wetan kang kelebu ing wilayah Jawa Timur.

Ing sasi – sasi kreatif ngene iki, ngancik sasi Juni nganti tekan Agustus, wis bisa dibedheg, inflasi luwih dhuwur tinimbang ing sasi – sasi sadurunge. Amarga ing sasi -sasi iki akeh penduduk masyarakat padha ngoyak butuh lan akeh ngetokake wragad.

6. Ideal Pawarta Bahasa Jawa “Dalam Rusak”

Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sreseh tumeko kutha Sampang rusak lan podho growok, alat angkut roda 2 utawa roda 4 sing arep liwat ing dalan iku kudu ati-ati lan waspodo. Sampek saiki dalan iku durung di dandani karo pemerintah kawasan Pernis.

Saiful (25 pandemi) penghuni sing gelojoh liwat dalan iku ngeluhkake portal dalan sing rusak iku,” sampek saiki isih kemungkus padahal dalan iku wes suwe rusak nanging durung di dandani”. Ucape Saiful wektu di temoni radar Jawa Pos rasi wingi.

Akibat dalan sing rusak iku mau, ndadekno akeh wong sing nganggo kendaraan besikal 2 utawa kereta angin 4 ngalami kecelakaan ana ing dalan iku.

7. Lengkap Pawarta Bahawa Jawa “Proyek Landasan kereta api”

Proyek Rel Ganda Nemahi Perkawis Gantos Rugi Tanah

          Tim izin lahan proyek rel ganda Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, nemahi perkawis. Ingkang dados sebab, wonten warga ingkang nyuwun gantos rugi tanah kanthi regi inggil, inggih punika ngantos 10 juta per meter. Mila ngantos sakniki, pemaafan kapling ing Kendal nembe kalaksanan 50%.

Miturut pangandikanipun Kepala Bagian Tata Tadbir Kabupaten Kendal, Agung Budi Cahyono, tanah ingkang sampun dibebasaken namung 45 hektar. Kamangka, lahan ingkang dipunbetahaken kangge order rel ganda kirang luwih 98 hektar.

Persil ingkang taksih dados perkawis inggih punika wonten ing Weleri kaliyan Kaliwungu. Ing Weleri,wonten tigang tiyang ingkang nyuwun tanahipun dipun pundhut kanthi regi 6 juta sendirisendiri meter. Sawetawis, pemukim Desa Krajan Kulon, Kaliwungu, nyuwun Pemkab mundhut tanahipun kanthi regi 10 juta per meter.

Miturut kateranganipun Agung sungkap 8 Januari 2022, regi ingkang dipun suwun pemukim punika inggil sanget. Sebab, regi ingkang dipun temtuaken dening tim saking 800.000 ngantos 2 juta saban meter. Punika namung regi petak, dereng kalebet regi bangunan.

Agung nambahaken, ing pungkasan Maret 2022, perkawis ampunan tanah kangge bestelan rel ganda dipunkarepakensampun rampung. Wonten Kendal, paling kecil mboten wonten 25 desa ingkang badhe dipundamel proyek ril ganda. Lahan ing 15 desa sampun bebas. Nanging, tanah ing 10 desa sanesipun taksih dipunrembag. Menawi tetep mboten nemahi aman gantos rugi, tim badhe nglebetaken perkawis punika dhateng pengadilan, supados enggal-enggal dipungelar sidang titip jual.

Nah, punika conto pawarta basa Jawa ingkang saged panjenengan pupuk lan damel pustaka kangge tugas panjenengan. Dadi lan matur nuwun.

Source: https://www.nyontex.com/2019/07/7-contoh-pawarta-bahasa-jawa-singkat-5w1h-2019.html

Posted by: caribes.net