Dheskripsi Dewi Sinta Bahasa Jawa
K

abeh babagan nang ndunya terbiasa dapat diterangaken kanthi rinci, bisa kang pangerten, radiks mula, ciri-ciri, lan jenis-jenise. Kabeh cak hendak kuwi bangeting kanggo mangerti marang sawijining bab lan nyegah pemikiran sing salah kaprah marang ki kasebat. Cukuplah kanggo nerangaken sesuatu kanthi rinci, kita sampun sering sanget mireng akan halnya referensi deskripsi. Apa sebenere teks deskripsi kuwi?


Pengertian Wacana Deskripsi


Wacana deskripsi yakuwe sawijining teks utawa tulisan sing nggambaraken sawijining objek. Alamat sing kemaksud bisa wujud benda, panggonan, turunan hidup, lan liya-liyane. Neng pustaka kiye anggone nggambaraken objek sing kemaksud kanthi rinci cak agar wong sing maca garitan mau kaya-rani ndeleng dhewek objek sing digambaraken senajan dheweke ora weruh secara kontan.


Jenising Bacaan Deskripsi


Referensi deskripsi barang utawa benda


Teks deskripsi kiye nggambaraken sawijininng barang marang pembaca kanthi cetha lan rinci, cak agar pembaca utawa pamireng saged weruh gambaran komoditas kasebat.
Tuladha :
“Mendoan kuwe panganan putih sekang Kabupaten Banyumas. Mendoan kuwe panganan sing bahan dasare sekang tempe lan digoreng seketul mateng. Umume mendoan digawe sekang tempe, serbuk terigu, muncang, lan uyah, namung ing jaman saiki wis akeh variasi bahan kanggo mendoan kuwi, diantarane yakuwe lombok, keju, cepak, lan saos. Mendoan biasane ndhuweni wujud segi empat, tipis, lan teksture empuk. Ing umum Banyumas, mendoan seringe disajikna sepan esuk-esuk uga dibatiri kaliyan sambel, dokumen, teh, utawa kanggo lawuh makan pagi. Saiki mendoan wis terkenal nang seluruh Indonesia lan produksine wis nyebar nang Negeri Jawa Tengah.”


Teks deskripsi kahanan


Teks deskripsi kiye nggambaraken sawijininng kahanan utawa swasana suatu panggonan utawa produk. Tujuane kanggo ndamel pembaca utawa pamireng ndhuwe bayangan kahanan sing dimaksudna penulis bacaan.
Tuladha :
“Nek wayah esuk, akeh ibu-ibu sing sreg antri nang warunge bu Robingah arep pada tuku mendoan, niwo, luang brontak, lan gorengan liyane. Kawit bar sholat subuh, ibu-ibu kuwe wis lega mulai teka lan suwe-suwe boleh nganthi wong limolas sing ngantri. Senanjan antrine suwe, kabehan tetep puas panjang usus lan nyambi dopokan kanggo ngisi swasana. Biasane para pelannggane bu Robingah mulai sepi layak jam pituan. Kafetaria kuwe dheweke belenggu ngurusi kebutuhan keluarga lan ngurusi umahe lan anak-anake.”


Teks deskripsi proses


Teks deskripsi proses yakuwe nggambaraken proses utawa urut-uratane nggawe sawijining produk, misale resep masakan, cara nganggo barang, dsb.
Tuladha :
“….cara gawe sriping gedhang kuwe gampang. Permulaan-tama gedhang diceti nagnti bersih. Bar kue dikumbah neng banyu murni cak agar ilang getaeh. Gedhang diiris dhawa-dhawa tipis menaawa langsung diceti nang ndhuwur wajan sing wis ana minyak panase. Goreng nganti warnane berubah dadi kecokelat-cokelatan. Terakhir entas sriping sing wis mateng karo sorok lan didelah ing toples. Sriping gedhang siap disajikna.”


Teks deskripsi sipat


Pustaka deskripsi pulas mata yakuwe teks kang nggambarake babagan tentang aturan sawijining barang utawa wong.
Tuladha :
“Kabeh gorengan garing utawa kemriyik kayata kripik, sriping, krupuk, peyek, lan sapanunggalane kuwe ndhuweni perona mata sing ora tahan lama. Maksude daya simpene ora suwe, gamapang mlempem, apek, lan liya-liyane. Senajan wis dilebokna plastik utawa toples sing kuali tetep bae dapat mlempem lan mambu tengik.”


Ciri-Cirine Paragraf Deskripsi


 1. Nerangaken objek kanthi langsung miturut panemune sing diweruhi.

 2. Adhedhasar kang observasi utawa pengamatan.

 3. Ndhuweni gagasan marang sing maca kanthi prinsip ngelih korban sing diweruhi pengarang.

 4. Ndhuweni sipat imajinasi (imajinasi namung dasare fakta) utawa penggambaran.

 5. Ndhuweni maksud nyiptakaken imajinasi sing maca, saengga sing maca kerasa berada weruh dhewek bab sing dideskripsikna kuwe mau.


Urut-Urutane Nggawe Paragraf Deskripsi


 1. Nemtokake tema sing arep dibahas.

 2. Tujuan penulisan sing arep disampekna marang pembaca.

 3. Ngumpulake materi.

 4. Barange utawa materine dipriksa, dimirengaken, lan dirasaken.

 5. Nggawe kerangka deskripsi kang adhedhasar materi kasebat.

 6. Nulis coretan kanthi lengkang lan ora nana sing kececer.

Source: https://www.untaianabjad.com/2019/11/teks-dheskripsi-busana-adat-jawa.html