Doa Penerang Hati Untuk Belajar

Menuntut ilmu yakni wajib bagi setiap umat Islam lain kiralah sama ada lelaki atau nona. Hanya begitu sebagai sendiri penuntut ilmu, kita haruslah sentiasa mempunyai perkariban yang baik dengan Allah SWT, tuan apa ilmu nan ada di mayapada ini. Artikel akan berkongsi kepada anda antologi doa belajar lakukan dijadikan panduan.
Halikuljabbar berfirman di n domestik Surah Al-Mujadalah, ayat 11:

Maksudnya: “..nescaya Allah akan mengangkat (darjat) orang-cucu adam yang beriman di antara kamu dan orang-turunan yang diberi mantra beberapa darjat..”

Hobatan berasal bersumber congor Arab iaitu “alima” yang berniat mengarifi. Pengenalan asal adalah “al-ilm” yang membawa erti “maklumat”.

Konsep ilmu dalam Islam adalah beralaskan sumber rujukan sama dengan Al-Alquran, Sunnah, akal dan pancaindera, fenomena tabii, ilham atau mimpi. Namun sejenis itu, Selam amat menghormati segala keputusan ilmu nan sudah lalu sedia ada.

Takbir belajar 1 (sebelum mula belajar)


doa belajar

“Allahummaftah ‘alaina hikmataka wansyur ‘alainaa min khozaa. Ini rohmatika yaa arhamarraahimiin”

Maksudnya: “Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-hikmah Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat Mu, wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Tahmid belajar 2 (diberikan kefahaman)
“Allahumma la sahla. Illa ma ja ‘altahu sahla. Wa anta taj’ala hazana. Iza shikta sahla”

Maksudnya: “Ya Sang pencipta! Tidak terserah barang apa yang mudah selain apa yang Kau mudahkan, jikalau Kau niat, Kau boleh memudahkan yang terik.”

Puji-pujian belajar 3 (mudah buat mengingat)

“Solallahu ‘ala Muhammad wa ala Muhammad. Alahumma inni as aluka. Ya muzakkiral khairi. Wafa ‘ilahu wal amira. Bihi zakkirni ma. Ansanihis shaiton”

Maksudnya: “Rahmat Allah ke atas Sunan Utusan tuhan Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepadaMu yang menyebut akan manfaat, mewujudkannya, dan memerintahkan kepadanya, agar kau mengingatkan apa yang telah Syaitan lupakan.”

Doa belajar 4 (penerang hati)


doa belajar

“Robbish sukma li. Sodri wayassirli amri. Wahlul ‘ukdatan millisani. Yaf qohu qauli”

Maksudnya: “Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkan tugasku, buang simpulan semenjak lidahku (tidak halang konversasi/gagap), supaya mereka faham perkataanku.”

Doa membiasakan 5 (awet perhatian)


doa belajar

“Allahumma inni astaudi’uka ma ‘alimtanih. Fardudhu ilaiya ‘inda hajati ilaihi. Wala tansanihi ya rabbal ‘alamin”

Maksudnya: “Ya Allah, aku pertaruhkan kepadaMu atas barang apa yang mutakadim kau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia jika aku memerlukannya, janganlah Engkau membuat aku melupakannya wahai Tuhan Sekalian Kalimantang.”

10 tokoh ilmuan Islam nan boleh dijadikan contoh

Cak semau gegap-gempita tokoh Islam nan membawa panji keabsahan dan ilmunya memenuhi muka dunia diantaranya ialah seperti:

1. Rohaniwan Syafi’e

Pater Syafi’e merupakan ulama besar yang lahir di Gaza, Palestin. Beliau yakni pembangun Mazhab Syafi’e dan tergolong salah seorang kerabat dari Rasulullah SAW.

Tulisan tangan karangannya yang pas popular merupakan “Ar risalah” buku pertama tentang usul fiqh dan kitab “Al Umm” yang digdaya mazhab fiqhnya yang baru. Cukup terkenal dalam sebagai mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan usul.

2.
Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani

Imam Ahmad yakni tokoh hadis yang sangat disegani dan yaitu ulama lautan beraliran Syafi’e. Engkau lahir di perbatasan Bengawan Nil, Mesir.

Memiliki adat yang terpuji untuk diteladani begitu juga bercita-cita tingkatan, cerdas, berilmu bersyair, dan menjadi pemimpin agama.

3.
Imam Nawawi

Merek Imam Nawawi sudah lain asing sekali lagi kerumahtanggaan dunia hadis. Beliau dilahirkan di Damsyik, Syiria.

Terkenal sebagai pengarang kitab-kitab hadis seperti Kuliah Sahih Muslim, Orasi Bukhari, Syarah Sinuhun Serbuk Daud, Hadis 40, Riyaadhus-Shaalihin dan banyak lagi.

4.
Imam Al-Qurtubi

Dikenali sebagai ahli kata keterangan yang lahir di Cordova (Sepanyol) itulah dia Pastor Al-Qurtubi. Ulama yang soleh, warak, arif, dan zuhud.

Menghabiskan seberinda hidup dalam memberi bimbingan, beribadah, dan batik. Sumbangan terbesar karangannya buat dipelajari dan dikaji ialah kitab kata keterangan al-Jami’ li Ahkami al-Alquran.

5.
Pastor Ibn Hajar Al-Haitami

Jamhur nan adv amat mahir dalam meres Fekah ia adalah Imam Ibn Hajar Al-Haitami. Banyak menghasilkan biji kemaluan karya seperti kitab al-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kaba’ir.

Beliau lagi banyak merungkai kebobrokan Fekah Mazhab Syafi’e di Nusantara khususnya di Indonesia dan Malaysia.

6.
Padri Al-Hujjah Zakariyya Al-Ansari

Imam Al-Hujjah Zakariyya Al-Ansari sangat banyak menghasilkan anak-momongan siswa yang menjadi tokoh dalam pelbagai bidang. Sejak kecil dia sudah terdedah dengan ilmu agama, mahir mendaras Al-Quran, dan mempelajari pelbagai jenis kitab.

Imam Zakariyya menghabiskan zaman mudanya di Sajadah Al-Azhar dan menerjuni lautan aji-aji yang luas seperti Akidah, Fekah, usul-fiqh, faraid, hadis, ilmu logika, hobatan adab dan banyak sekali lagi.

Mendapat habuan kesungguhannya itu, jawatan ketua hakim pada era pemerintahan Dinasti Qaitbay telah disandang makanya beliau.

7.
Imam Serdak Bakar Baqilani

Imam Duli Bakar Baqilani lahir di Kota Basrah, Iraq. Kerana memiliki kecerdasan, kejeniusan, ketajaman analisis dan keluasan ilmunya, anda pernah dilantik menjadi al-qadhi (wasit), diutus ke tuanku Romawi sebagai diplomat, dan pendebat

8.
Imam Nasafi

Dempang ke semua permukaan ilmu Imam Nafasi mewah kuasi seperti fekah, usul fekah, akidah, teologi, dan tafsir. Beliau cukup terkanals ebagai mufasir atau pakar perkataan nabi yang suntuk teliti dalam menafsir Al-Quran.

Malah, sebahagian samudra karyanya menjadi buku tuntunan wajib di universiti Islam tertua iaitu Universiti al-Azhar, Mesir.

9.
Padri Syarbini

Imam Syarbini populer di kalangan penekan ilmu seumpama pengarang kitab Fekah, Al-Iqna’. Mendapat pendidikan awal kerumahtanggaan mempelajari al-Quran, sintaksis, saraf, fiqh, tauhid, moral, sejarah Islam dan lain-lain.

Walaupun adv amat mahsyur dengan sikapnya yang warak, zuhud, dan banyak beribadah, beliau konsisten beriktikaf di masjid selama Ramadan.

10.
Abu Hayyan al-Nahwi

Salah satu ahli kata keterangan terkemuka adalah Abu Hayyan Al-Nahwi. Lahir di Granada, Sepanyol. Apa yang khusus sreg Serbuk Hayyan, sejarah hidupnya masih dikenang sehingga hari ini.


doa belajar

  • Mengagungkan guru
  • Niat kerana Halikuljabbar SWT
  • Sentiasa berdoa meminta bantaun dan kemudahan
  • Camar mati-matian
  • Meninggalkan maksiat
  • Rendah hati
  • Amalkan ilmu yang dipelajari

Kesimpulan

Diharapkan perkongsiaan mengenai doa belajar ini boleh memasrahkan kelebihan untuk semua pembaca. Moga Allah SWT memudahkan urusan pembelajaran dan menerimakan kemudahan memahami barang apa nan dipelajari.

Rujukan

  1. Al-Ghazali, I. (2015).RIngkasan Ihya’ Ulumuddin. Alai-belai Caves: Al-Pemberian
  2. Abdullah, W. S. (2019).Khulasah Faham Aji-aji: Kitab Al-‘Ilm Padri Al-Ghazali. Kuala Lumpur: Pertubuhan Pendidikan Futuwwah

Source: https://mysihat.com/doa-belajar/