Geguritan Bahasa Jawa Tentang Ibu

Ada banyak cara bagi kita kerjakan mengungkapkan rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita masing-masing malar-malar kepada Ibu kita. Pelecok satu prinsip yang bisa kita bakal adalah mewujudkan puisi / geguritan singularis untuk ibu kita di hari spesialnya.

5 Contoh Geguritan Tema Ibu Untuk Memperingati Hari Ibu

Geguritan Jawa / Sajak Jawa yang bertemakan tentang Ibu seringkali dibacakan untuk memperingati hari-hari tertentu. Andai contoh perian Ibu yang setiap tahunnya kita peringati setiap terlepas 22 Desember alias musim Kartini.

Bikin bilang orang yang sudah wajib membuat geguritan barangkali akan terasa mudah menulis geguritan dalam majemuk tema. Semata-mata bagi seorang yang baru sejumlah mungkin maupun yang sama sekali belum pergaulan membuat geguritan mungkin untuk menggambar sebuah geguritan ialah situasi yang suntuk susah.

Nah, bagi anda yang momen ini mencari contoh geguritan bertemakan ibu atau ayah bunda, kami mempunyai beberapa contohnya, berikut ini beberapa konseptual geguritan bertema ibu khusus cak bagi anda :

5 Pola Geguritan Tema Ibu


IBU

Lumintiring asihmu,kadya cahya lintang ing angkasa,gumebyar

Gawe padhanging tyasmu…

Tan kendhat pudyamu,pepujimu kanggo aku

Lir pradipta rumeksa ing wengi,rinenggo pupus’ing rembulan

Ibu

Kang kinasih …sih kawelasan’mu nyirna’ake sadhaya

Luptaku,luputku marang laku kadarman kang pinerak

Ibu…

Sewu atur ora bakal sepan,bandha donya ora buat

nutup,katresnan’mu marang aku

Ibu…

Aku bakal lelaku,ngudi laris utomo,nyebar tresna marang

Sapadha-sapadha ,kanggo esem’mu kang ngebaki kalbuku

Sungkem lan salaam taklim kagem ibu.

Selamat musim ibu


IBU


( Nano Gelendoh )

Romo…ibu ….

Aku kangen….

Nganti tumus ing panglindurku…

Apuranen anakmu iki….

Durung bisa mulya ake asmamu….

Romo ibu ….

Aku nangis nalika srengenge angslup….

Angin wiwit alon tumiyup….

Dhuh suk kapan bisa bekti mikul duwur mendem jero asmo Romo kelawan ibu….

Romo ibu…. Aku ribang kidungmu….

Nalika wengi tumapak ing ratri tansah sumeleh ing pangkonmu….

ngugemi welingmu ….Romo.. Ibu

Aku aweh bukti ora janji….

Aku bakal gawe mukti ora mbrebes ribu….

Nggedek akeh pamuji marang Gusti….

Ugo kepingin ngabekti marang Romo lan ibu ….

Dak suwun dongo pamuji panjenengan mugo di ijabah dening pangeran/ Alloh romo… Ibu


EMAK


( Adi Nordin )

Emak

Tresna asihku mak!

Ora ana kang bisa nggantekke

KesabaranMU kang kebak wutuh

PandongaMU Mak!

Kang safi tansah ngiring laluku

PangorbananMU kang minus wates, ora bisa bukan bales

Tresna lan welasMU marang aku ora bakal puput,

PangapuraMU yo mak! PituturMU bakal bukan rungu,

Pamujiku mak! Muga GUSTI nyembadani,

Kagem IBU, sungkem kulo ingkang putro, pangapunten mbok bilih riyadin puniko mboten saget sowan mantuk

IBU JIWAKU


( Ipan Nurdiana )

Ibu….

Panjenengan sing lain sayangi,lain hormati lan tak patuhi

Sonder panjenengan ora bakalan ana aku iki

Nang donya lan buwana iki

Ibu….

Panjenengan mergawe lembu hutan tulang

Tanpa pamrih,tanpa kesel kanggo lare-laremu

Jasane panjenengan kaya keswa ora bisa diitung

Ibu….

Panjenengan enek terus kanggo aku

Minus rasa kesel lan rasa tujuan

Ngrungokake crita curhatanku

Ibu….

Kasihmu kanggo lare-laremu pindha lebuh

Tapi kasihku marang panjenengan ora bakalan iso

Amarga kasihku mung pindha gothek

Ibu….

Panjenengjan ora bakal tergantekake

Kanggo sak iki lan sakteruse

Panjenengan sak lawase enten ing perhatian lan ingatanku

Ibu….

Meski panjenengan sampun luput ing bawana

Asmane panjenengan tidak inget lan tak ukir ayunda wardaya ku sak niki lan sak teruse


SIH KATRISNANE IBU

J sumarto

Ibu,

lumunture sih,

kagawa ing lumakune umurmu

, tumeka ing pungkase wektumu.

Ibu

sih trisnamu datan kendat ing wektu

najan ragamu ajur mumur

lebur ing panandang

kanggo ngrungkebi lan mbelani aku

Nanging

aku tanpa nduweni salah

wis gawe laraning atimu

Sliramu

tan pegat ing sihmu

tansah njaga aku

kalane wathuk

adem panas ing ragaku

Sumedot rasa

Ingkalane wengi wis tumiba ing netraku

 kang nuwuhke pangangen

nalika sliramu panggul lanngudhang aku

isih ndak rasa tumeka saiki

Ibu

weninge waspa kang lumuntur ing netra iki

mratandha, menawa aku rindu marang esemu,

marang pasuryanmu

apa maneh katrisnanmu

.

lan saiki

aku amung bisa mrapagi kusen palereman

lan nyawang watu nisan kang tinulis asmamu

wanda-wanda donga

lan gatra-gatra pepujan

ndak suwunke marang Gusti

supaya slliramu tansah sumanding ing kasuwargan

Baca juga :

  • 50 Alas kata Bijak Jawa Terlengkap disertai Artinya
  • 25 Pengenalan Dur Bahasa Jawa disertai Gambar dan Artinya

Geguritan dengan tema Ibu diatas semoga bisa perumpamaan wacana bagi anda. Terimakasih

Source: https://www.yosefpedia.com/2019/11/5-contoh-geguritan-tema-ibu-untuk.html