Hadits Tentang Menyayangi Sesama Makhluk

Sejatinya manusia adalah makhluk lemah, nan karuan membutuhkan pertolongan bersumber khalayak lain. Geta kita bak anak adam memang harus patuh terjaga baik dengan sesama manusia yang lainnya.

Allah menyukai umatnya saling mengenal dan bersilaturahmi satu sekufu enggak, baik yang seagama maupun pemeluk agama tak.

Menyibuk kedudukan kita umpama individu sosial, ada baiknya kita harus terus berusaha dolan baik dan adil bagi sesama. Selain itu, sebaiknya tidak boleh menunjukkan sifat keserakahan dan kesombongan sreg diri.

Oleh karena itu, yuk sama-sama ketahui relasi kita dengan orang lain n domestik ayat Alquran. BerikutPopmama.com
akan merangkumnya untuk Mama bagaikan renungan bersama.

1. Tembusan Al-Hujurat ayat 3

1. Surat Al-Hujurat ayat 3

Freepik

Ya ayyuhan-nasu inna khalaqnakum min zakariw wa unsa wa ja’alnakum syu’ụbaw wa qaba’ila lita’arafụ, inna akramakum ‘indallahi atqakum, innallaha ‘alimun khabir

Artinya:

“Hai manusia, sepatutnya ada Kami menciptakan kamu dari seorang maskulin dan seorang putri dan menjadikan kamu berbangsa-nasion dan bersuku-suku supaya kamu tukar kenal-mengenal. Sesungguhnya orang nan paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang nan paling takwa di antara kamu. Sepatutnya ada Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Yang mahakuasa menciptakan kita bak bani adam secara berbeda-beda tidak tanpa tujuan. Keagungan Allah menciptakan kita berbeda untuk saling mengenal satu selevel tidak, termasuk untuk berlatih saling menghormati.

Editors’ Picks

2. Dokumen Al-Hujurat ayat 10

2. Surat Al-Hujurat ayat 10

Freepik

Innamal-mu’minụna ikhwatun fa aṣliḥụ baina akhawaikum wattaqullaha la’allakum tur-ḥamụn

Artinya:

“Orang-bani adam percaya itu sesungguhnya berkeluarga. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah nikah) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Sang pencipta, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat di atas mengajarkan kita untuk menjadi hamba allah yang bisa menjaga hubungan, bahkan dapat berdamai dengan sesama. Selain itu, jangan ganti merendahkan yang menimbulkan perpisahan.

3. Pertinggal Al-Hujurat ayat 12

3. Surat Al-Hujurat ayat 12

Freepik

Ya ayyuhallazina amanujtanibụ kasiram minaẓ-ẓanni inna ba’ḍaẓ-ẓanni ismuw wa la tajassasụ wa la yagtab ba’ḍukum ba’ḍa, a yuḥibbu aḥadukum ay ya’kula laḥma akhihi maitan fa karihtumụh, wattaqullah, innallaha tawwabur raḥim

Artinya:

“Hai orang-orang yang berketentuan, jauhilah kebanyakan purba-sangka (keraguan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari ki aib basyar dan janganlah membahas satu sebabat bukan. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah lalu senyap? Maka tentulah kamu merasa risi kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sepatutnya ada Allah Maha Penerima Taubat juga Maha Penyayang.”

Puas ayat ini, kita jelas-jelas dilarang curiga dan berburuk sangka. Apalagi mencari-cari keburukan orang tidak untuk bahan
ghibah.

Dikarenakan sesama muslim yang membicarakan orang tidak, maka sama semata-mata dengan memakan jenazah saudaranya koteng.

4. Surat An-Nisa ayat 86

4. Surat An-Nisa ayat 86

Unsplash/the dancing rain

Wa iza ḥuyyitum bitaḥiyyatin fa ḥayyụ bi’aḥsana min-ha au ruddụha, innallaha kana ‘ala kulli syai’in ḥasiba

Artinya:

“Apabila beliau diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan nan lebih baik terbit padanya, atau balaslah apresiasi itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”

Saat bertemu turunan lain, kita harus sembah dengan kelihatannya saja umpama tulang beragangan menghargai dan rasa berkeyakinan kita kepada orang tersebut. Hal baik itu akan berbalik sekali lagi ke diri kita.

5. Inskripsi Al-Luqman ayat 14

5. Surat Al-Luqman ayat 14

Unsplash/the dancing rain

Wa waṣṣainal-insana biwalidaih, ḥamalat-hu ummuhụ wahnan ‘ala wahniw wa fiṣaluhụ fī ‘amaini anisykur li wa liwalidaik, ilayyal-maṣir

Artinya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua makhluk ibu-bapaknya; ibunya sudah lalu mengandungnya dalam keadaan gontai yang bertambah-tambah, dan menyapihnya kerumahtanggaan dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu.”

Ayat ragil ini menganjurkan bikin kita agar menghormati kedua orangtua, serta berbuat baik kepadanya. Peristiwa ini dikarenakan termasuk hubungan minimal dempang dengan diri kita, yakni di lingkungan batih.

Nah, itu tadi beberapa ayat Alquran nan mengajarkan kita rasa sembah, saling percaya dan menyayangi sesama.

Mudah-mudahan kita bisa terus
istiqomah
dalam menjalankan semua perintah Halikuljabbar SWT, termasuk menjaga pertalian baik sesama sosok.

Baca juga:

  • Ayat Alquran dan Sabda soal Berbuat Baik pada Tetangga menurut Selam
  • Kumpulan Ayat Alquran tentang Kematian yang Harus Diketahui Momongan
  • 12 Ayat Alquran Tentang Bersyukur dan Artinya nan Perlu Anak Ketahui

Source: https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqin/ayat-alquran-tentang-hubungan-sesama-manusia-sebagai-makhluk-sosial

Posted by: caribes.net