Janji Yang Sungguh Sungguh Tts

Nilai Jawaban Soal/Petunjuk
IKRAR Ikrar
Serapah Janji / janji nan teguh
KOMITMEN Ikrar nan betapa bukan main pengakuan

Membenarkan …n; 2 mengusahakan dirinya bagi bersungguh-sungguh; berusaha betapa untuk; 3 memerdukan (kesungguhannya, keseriusannya); menyangatkan dsb: buat ~ ja…
BERIKAT …ta nan ~ hati; 3 sesuatu yang harus ditepati: perjanjian yang ~ perjanjian nan mengharuskan kedua belah pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh; 4 …
Perot …~ lidah burik berpulas-jalin perkataannya; beringkar janji; berpusar 1 berpusing-pusing: bolang-baling itu ~ dengan kencangnya; 2 berjalan (terbang…

SERIUS Bersungguh Alangkah
NADAR Taki
NIAN Sungguh; dulu


KENCAN Ikrar untuk ganti bersabung dan menghabiskan tahun bersama
AKAD Janji, kontrak (rata-rata saat pernikahan)
INGKAR Tidak menepati janji
YAKIN Beriktikad sungguh-sungguh
Riil Berwujud; sungguh
SAMBALEWA Tidak sungguh-bukan main
ASPRAK Janji lisan, persepakatan lisan
Khusyuk Berdoa dengan penuh pembayaran, sungguh-alangkah dan intensitas
ISENG Sekedar main-main, tak bersungguh-sungguh
Benar-benar Rajin, keras lever, dan bersungguh-bukan main
WAID Janji, kesanggupan
Keras Benar-benar hati
ADA Ter-hormat; sungguh
Hormat Betul-betul, bersungguh-betapa
MENEBUS Menepati janji
BERMATI-Lengang Bersungguh-sungguh, bermati-mati;

Tak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih tunggal kerjakan hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur asa kata dengan memasukkan sambung tangan huruf

Source: https://kuncitts.com/jawaban-tts/janji-yang-sungguh-sunguh