Jaya Mangala Gatha Dan Artinya

Bahum. sahas.sa. ma.bhinim.mita sa.yudhantam..
Girime.khalam. udi.ta. ghora. sase.na. maram..
Dana.di. dhamma. vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Mara.tire.ka. ma.bhiyuj.jhita sab.barattim..
Gorampa.nala.vaka. makkhama.thaddha. yakkam..
Khanti. sudhan.ta. vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Nala.girim. gaja.varam. atimat.ta. bhutam..
Davaggi. cakka’.hari.niva su.daru.nantam..
Mettam.buse.ka. vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Ukkhi.ta. khagga. ma.tihat.tha. suda.runantam..
Dhavam. ti. yoja. napa. tham’.guli.mala. vantam..
Iddhi.bhisan.khata.mano. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Katva.na. kat.thamu.daram. iva gab.bhiniya..
Cincaya. duttha. vacanam. jana.rani. majjhe..
Sante.na. so.mavi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Saccam. viha.ya. ma.tisac.caka va.daketum..
Vadabhi.ropi.tamanam. ati.andha.bhutam..
Panna.padi.pa. ja.lito. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Nando.panan.da. bhu.jagam. vibudham. mahiddhim..
Puttena. thera. bhuja.gena. dama.payanto..
Iddhu.pade.sa. vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Dugga.hadit.thi. bhu.jage.na. sudat.tha. hattham..
Brahmam. vi.suddhi. juti.middhi ba.kabhi.dhanam..
Nana.gade.na vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Eta’.pi. buddha. ja.yaman.gala at.thagatha..
Yo vacako di.nadine. sarate. ma.tandi..
Hitva.na. ne.kavi.vidha.ni. c’upad.davani..
Mokkham. sukham. adhi.gamey.ya. naro. sapanno..

Dengan bersenjatakan seribu tangan nan dicipta
Mara naik kuda Girimekhala, gajah yang ganas dan meraung-raung,
Hyang Buddha telah menaklukkan ia dengan pasukannya,
Dengan karuniaNya, semoga Keberhasilan nan menggembirakan ada padamu.

Bertambah hebat bersumber Mara adalah yaksa Alavaka, bodoh dan berhulu gangguan,
Yang bertempur dengan Buddha selama lilin lebah,
Hyang Buddha sudah lalu menaklukkannya dengan kesabaran (Khanti) dan Pengendalian Diri (Sudhanta),
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Nalagiri, gajah nan berpengaruh, mabuk hebat,
Tengah mengamuk bagaikan kilat disertai petir,
Dengan memercikan Metta-tirta, Hyang Buddha mutakadim menundukkan binatang ganas ini,
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan nan menyenangkan hati ada padamu.

Dengan pedang terhunus sejarak k.19 mil,
Angulimala nan jahat berlari-lari,
Hyang Buddha telah menundukkan dengan Kekuatan Memasap (Iddhi),
Dengan karuniaNya, semoga Kesuksesan yang menggirangkan cak semau padamu.

Dengan mengeluh perutnya dengan kayu-kayu bakar dan berpura-pura mengandung,
Cinca menggunakan kata-perkenalan awal garang menuduh dengan tebal hati di tengah-tengah satu perjumpaan,
Hyang Buddha telah menaklukannya dengan Keluasan pikiran (Santi) dan kemurahan lever (Soma),
Dengan karuniaNya, mudah-mudahan Keberuntungan nan meriangkan ada padamu.

Saccaka nan beraga, buta akan kesunyataan, mengenai sebagai satu panji dalam permusyawaratan,
Khayalnya telah dibutakan maka dari itu perdebatannya seorang,
Dengan memancarkan lampu busur Kebijaksanaan (Panna), kamu, Hyang Buddha sudah menaklukkannya,
Dengan karuniaNya, moga Kesuksesan yang menyukakan terserah padamu.

Nadopananda, bedudak nan bijaksana dan berpengaruh,
Hyang Buddha sudah lalu menaklukkannya dengan kekuatan gaib menerobos siswaNya – Moggallana Thera,
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan suka-suka padamu.

Sang Brahmana, Baka, yang putih zakiah, berpelita dan agung,
Tangan mana telah dipagut maka dari itu ular cabai yang bertekun dan kukuh,
Hyang Buddha telah menaklukkannya dengan perunding kebijaksanaanNya,
Dengan karuniaNya, semoga Kejayaan yang meriangkan ada padamu.

Bani adam bijaksana yang setiap hari membacakan,
Mengingat dengan sungguh-sungguh delapan bait kemajuan yang meriangkan mulai sejak Hyang Buddha.
Akan terhindar pecah malapetaka bermacam-macam,
Dan akan memperoleh Berkah Nibbana.

Source: http://truthbuddha.blogspot.com/2012/08/jaya-mangala-gatha.html