Jelaskan Makna Slogan Slogan Berikut

Kelas : VIII SMP
mapel : B Indonesia
kategori : selogan
pengenalan kunci : sosi , perputaran udara ilmu , bacot , harimau, dll

Pembahasan :

makna selogan dan pihak terarah :

1)Buku merupakan aliran udara mantra pengetahuan
maknanya :

Sangat mengaji buku, banyak ilmu proklamasi yang boleh kita dapatkan, kita bisa dengan nonblok memperluas wawasan, beraneka kejutan dan beraneka macam hiburan pun dapat kita cak dapat melalui membaca buku.
pihak tertuju : anak asuh spirit pelajar

2)


Mulutmu harimaumu
maknanya :

segala perkataan nan terlanjur kita keluarkan apabila tak dipikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri.
pihak tertuju : semua nyawa

3)


Sorga ada di jejak kaki tungkai ibu
maknanya :

Para ibu adalah orang mukmin. Kelak, di kedewaan berada ditempat tertinggi bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan setiap makhluk berlimpah di bawah derajat tersebut.
Kayangan itu dibawah bekas kaki kaki ibu” adalah kata kiasan betapa kita wajib mentaati dan berbakti puas ibu, mendahulukan fungsi anda mengalahkan manfaat pribadi hingga diibaratkan letak diri kita misal serbuk yang ada dibawah telapak kakinya bila kita mau meraih Surga.
pihak melekat : anak

4)Bersatu kita teguh, bubar kita roboh

Sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bergotong-royong (serentak). Suatu kelompok/kaum/bangsa akan menjadi awet dan maju apabila bukan terpecah belah.
pihak tertuju : semua golongan

5)Pembeli merupakan yamtuan
maknanya : kita harus memperlakukan pembeli dengan baik , supaya mungkin pelanggan
pihak terpaku : semua golongan

Source: https://brainly.co.id/tugas/11675795