Jelaskan Mengapa Manusia Perlu Beragama

Sekelebat pandang, kenapa beragama ? menampakkan suatu persoalan yang bukan perlu diberi jawapan kerana sudah menjadi pengetahuan umum bahawa beragama itu adalah suatu perkara yang menjadi tabiat makhluk.Kalau dikaji sejarah individu-insan purbakala kita dapati semuanya beragama walaupun beragama yang tidak diakui oleh Pelaksana Alam ini.Tetapi soalannya mereka tetap beragama dan tetap mengakui kelemahan mereka.

           Maka dari itu kerana puas zaman yang dikatakan moden ini umat basyar sudah sampai kemercu kemenangan dan kemajuan kerumahtanggaan segala bidang,telah menganggap bahawa orang-turunan dahulu kala itu beragama kerana ingin mencari perlindungan berpangkal musibah,oleh itu apa nan mereka jumpai dan disangkanya dapat memberi bahaya keatasnya maka disembahlah fenomena alam itu dan seterusnya.Pendapat ini diserapkan lagi kepada Agama Islam.Mereka berpendapat bahawa Agama  Islam juga melalui puas proses yang setara dengan agama-agama yang tak.Pendapat ini tidaklah boleh diterima kerana Agama Islam yakni satu agama yang diturunkan Allah melalui Jibrail kepada Muhammad
S.A.W buat disebarkan terus kepada seluruh umat  basyar ketika itu tanpa ada batasan tidak terka segala bangsa sekalipun.Tugas Nabi Besar Junjungan kita ialah untuk membentangkan alias menjatah dakwah tentang agama tersebut.Dengan dasar inilah ia akan menjawab sebarang persoalan yang ditimbulkan berlandaskan prinsip-prinsip tadi iaitu beragama.

Kalimat agama adalah berbunga bahasa Sanskret setimpal ertinya dengan “peraturan” privat bahasa kita.Ada juga yang mengatakan kalimat agama dalam bahasa Sanskret itu asalnya terdiri berasal dua suku pengenalan iaitu A dan suku Gama yang pertama bermakna TIDAK dan suku yang kedua bermakna Merayang,jadi makna kedua-duanya lain kacau.

            Professor Dr Hamka menegaskan n domestik bukunya “Tasauf Moden” bahawa agama itu yaitu biji zakar atau hasil kepercayaan internal lever; iaitu ibadat yang semenjak lantaran telah ada iktikad lebih silam,menurut dan ki ajek krerana iman.Maka tidaklah keluih ibadat kalau tidak terserah tasdiq dan bukan terbit patuh sekiranya tidak dari tegar yang mulai sejak kerana telah ada tasdiq (membenarkan) ataupun iman.Secara umum bahawa agama itu yaitu suatu peraturan alias undang-undang yang wajib dipatuhi meski umat manusia dapat spirit dengan aman dan tenteram berdasarkan karsa-karsa agama tersebut.

Manusia  memerlukan agama.Manusia dan agama adalah ibarat musik dan lagu,jasad dan hidup.Kedua-keduanya tak dapat dipisahkan juga.Sejak dulu hingga kini ,walaupun dimana semata-mata insan berada terbiasa memerlukan agama.Mengapa? Rasa ingin beragama adalah fitrah dan tabiat semulajadi yang tidak bisa dipisahkan daripada semangat manusia.Mereka yang memilih bikin tidak beragama cuba mengganjar fitrah.Kesannya jiwa mereka kosong.Hidup tiada pedoman dan panduan.Oleh kerana itu Allah memangkalkan agama kepada manusia bagi dijadikan panduan dan pedoman privat penjelajahan jiwa manusia  provisional ini sebelum ke dunia nan kekal abadi.Sekiranya Allah tidak menurunkan agama ,telah karuan orang akan sesat kerana fikiran dan asam garam hamba allah terbatas.Manusia tiada mempunyai kemampuan bagi memahami erti nasib, ,matlamat hidup,cara terbaik buat roh,persoalan ketuhanan,persoalan kehidupan sesudah sirep,perkara-perkara ghaib seperti malaikat,syurga dan neraka,pembalasan amal dan sebagainya.

Agama merupakan pegangan yang harus suka-suka dalam diri setiap makhluk. Tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah spirit bani adam. Peranan agama nan paling dominant adalah ia dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia. Pekerjaan agama juga dapat menjadi asas kepada ketamadunan dan acuan kepada bidang budaya mahajana.Agama juga dapat membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah publik serta perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Ini dapat dilihat berpangkal segi pertuturan,perilaku dan gaya hidup seseorang anak adam. Selain itu agama memainkan peranan yang vital n domestik membentuk pandangan dunia dalam kehidupan orang serta mendatangkan ketegaran dan keamanan di kalangan warga dunia sehinggakan agama itu dijadikan sebagai sumber kekuatan dan mekanisme yang berwibawa dalam pembentukan keamanan serantau.

Ini dibuktikan dengan prinsip agama Islam nan bencikan peperangan. Agama Islam juga melarang umatnya bikin memulakan peperangan dan menggalakkan menyelesaikan komplikasi dengan kesepakatan(perbincangan). Agama dan peradaban merupakan perkara yang padanan kata.

Agama menggariskan apa peraturan berkaitan dengan hidup individu,  Agama menyediakan peraturan lengkap yang mencakupi seluruh aspek kehidupan individu dari segi manusia, masyarakat, ekonomi, ketatanegaraan dan lain-lain. Agama juga menjelaskan panduan atau cara yang perlu buat menghasilkan satu perhubungan yang harmoni sesama anak adam, antara Pembuat dan dengan  umbul-umbul seputar.

Akal fikiran nan terbatas bukan mampu menyingkap sesuatu kebenaran.Agama Menyisihkan cara perampungan kepada segala masalah yang sudah, madya dan akan berlakudalam kehidupan manusia. Semua agama yang cak semau secara umumnya bertujuan lakukan membaktikan diri kepada Tuhan dan memohon kepelesiran, kesuksesan dan kebebasan atma di dunia.

Manusia dijadikan pelbagai nasion, tungkai dan puak.  Kenapa makhluk dijadikan sedemikian? “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu berasal seorang maskulin dan seorang putri dan menjadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-kaki supaya kamu ubah kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling kecil sani di antara kami di sisi Allah adalah orang yang paling kecil bertakwa di antara engkau. Sesungguhnya Yang mahakuasa Maha Mengetahui kembali Maha Mengenal” (Al-Hujurat: 13)Almalik jadikan kamu berbangsa-bangsa agar beliau saling kenal mengenali antara satu setinggi lain. Berlainan bahasa dan warna kulit adalah isyarat otoritas Allah.  Seandainya pelbagai kaum ini yakni bertujuan buat bermusuh-musuhan, nescaya Allah jadikan suatu kaum doang. Rasulullah
SAW
menerangkan bahawa seluruh manusia adalah mulai sejak daripada satu bapa dan satu ibu. Sebagaimana sabdanya: Wahai Insan, sesungguhnya Tuhan kamu suatu (eksklusif), dan beliau sederum ketimbang Adam dan Adam berasal bersumber tanah.(Riwayat Bukhari dan Mukmin)


AGAMA PERKARA MUTLAK KEPADA MANUSIA         Tuhan yang maha kuasa menjadikan alam buana yang luas terpajang dan menjadikan manusia dan hikmat menurut iradat dan kudrat yang Maha hierarki.Tiap-tiap satu peristiwa termasuk bumi,mtahari ,bulan,tanda jasa,Merkuri,Venus,Marikh,Saturn,Jupiter,Uranus dan Pluto serta berjuta-juta juga yang tak diketahui hanya Allah sekadar yang beredar,bergerak,berjalan menurut regulasi dan ketentuan-ketentuan Allah yang sangat rapi dan halus mengikut sunah Sang pencipta.Begitu juga turunan nan menjadi khalifah Almalik di manjapada mestilah usia menurut hukum-hukum yang ditetapkan Almalik demi keselamatan dan ketenteraman baik didunia dan akhirat.Basyar dijadikan Almalik terdiri daripada dua molekul iaitu unsur jasmani dan rohani.Di intern jasad manusia terletak dua kekuatan atau dua tenaga.

Yang pertama,tenaga yang membina yang tunduk dibawah pengendalian akal nan waras yang mebolehkan membezakan antara nan baik dan buruk,betul dan salah.Tenaga ini yang boleh mengarahkan kepada politik dan keadilan,persamaan anugerah sayang,tolong menolong dan sebagainya.Yang kedua tenaga yang merosak yang tunduk dibawah runtunan nafsu,naluri yang terlarang,sesat,tamak,angkuh, hasad dengki ,bangga,suka menumpahkan talenta,mengamalkan kekacauan,huru hara,melakukan fitnah dan sebagainya membawaa keburukan dan kehancuran publik dan negaraDi perdua-tengah dua kekuatan dan pengaruh inilah bani adam  berada didalam masyarakat. Gaduh manusia yang menjadi korban nafsu,bahan pada profan,pangkat dan kemasyhuran.

             Menurut Islam  manusia yaitu makhuk Allah yang mulia dan cermin serta luhur kejadiannya. Allah meciptakan manusia pertama di-syurga dan seterusnya mengedrop kehidupannya di muka marcapada mengaras perian yaumudin. Fakta ini dapat kita ketahui melalui ayat-ayat al-Alquran seperti surah al-Perunggu:4, Surah al-Baqarah;30, dan tak-tidak.Manakala agama di istilahkan bagaikan ad-deen untuk sebutan yang tepat misal pendirian hidup nan diredai oleh Allah. Pertunjuk mengenainya boleh ditemui dengan meneliti firman Allah dalam surah al-Baqarah: 285, surah Ali Imran;19, surah Ali Imran:85, surah al-Maidah:3, surah al-Taubah:33dan lainnya.


Dalam konteks rangkaian, manusia dan Agama tak dapat dipisahkan. Sejarah manusia telah mencatatkan bahawa turunan berusul sejak mula diciptakan telah memberikan fokus utama dan terpenting kepada agama ataupun pengapit. Cuma nan membezakan adalah, samaada manusia berjaya n domestik pengejaran agama nan moralistis dan haq ataupun kecundang intern usahanya disebabkan faktor-faktor yang melingkungi kehidupan.

Source: https://jihadbelajar.blogspot.com/2011/05/mengapa-manusia-memerlukan-agama.html

Posted by: caribes.net