Khasiat Al Fatihah Satu Nafas

bacaan al-fatihah

Bagaimana pustaka al-Fatihah yang teladan privat solat?

Panduan ini akan membersihkan secara teladan mengenai bacaan al-Fatihah intern solat yang betul dan tepat dalam solat.

Tanya jawab soalan absah berkaitan pustaka al-Fatihah intern solat pula turut disediakan bagi membantu anda.

Isi Kandungan

 1. Hukum Wacana al-Fatihah Dalam Solat
 2. Syarat Absah Bacaan al-Fatihah
 3. Syariat Mengaji Basmallah Dalam al-Fatihah
 4. Tasydid Dalam al-Fatihah
 5. Syariat Menitahkan “Amin” Sesudah Selesai Baca Fatihah
 6. Membaca Surah Lain Selepas al-Fatihah
 7. Mengencangkan Bacaan al-Fatihah Pada Solat Tertentu
 8. Cak bertanya Jawab Berkaitan Bacaan Fatihah Privat Solat

  • Adakah perlu membaca bismillah ketika membaca surah al-Fatihah dalam solat?
  • Bolehkah menggantikan surah al-Fatihah dengan mana-mana surah nan enggak?
  • Saya plonco memeluk Islam. Saya tidak pandai membaca al-Quran dan sukar menhafal surah al-Fatihah. Bagaimana saya mahu solat?
  • Bacaan al-Quran mempunyai qiraat yang pelbagai. Adakah harus mengaji surah al-Fatihah dalam solat dengan mana-mana qiraat yang disukai?
  • Takdirnya sebutan hurufdhoddalam surah al-Fatihah dibacazho, adakah sah solat?
  • Apakah hukum baca al-Fatihah tergesa-gesa. Misalnya, ketika masih memanggil waladhdholin, kita sudah mula membongkokkan badan cak bagi sujud. Apakah hukumnya?
  • Apakah hukum cangap menghentikan wacana al-Fatihah kerana batu berdahak ataupun semput? Kadangkala lama sengap sebelum pun menyambung bacaan.
  • Momen solat tarawih,saya menangkap basah imam sering membaca surah al-Fatihah dengan pantas. Kadangkala dengan cuma senafas. Bolehkah serupa itu?

Pengenalan

Ini yaitubab 4 dari siri panduan solat sempurna.

Bikin gapura ini, saya akan membersihkan adapun damai solat berkaitan
teks al-Fatihah dalam solat
secara tunggal.

Matlamat panduan ini yaitu kiranya kita semua luang dan faham adapun wacana al-Fatihah internal solat secara pola seterusnya solat kita dipedulikan Allah.

Yuk kita mulakan..

Hukum
Teks al-Fatihah
Internal Solat

surah al fatihah
Surah al-Fatihah

Rukun keempat dalam solat yaitu membaca al-Fatihah.

Wacana al-Fatihah ialah
teristiadat
pada sendirisendiri rakaat mengikut tertib.

Dalil kewajipan al-Fatihah:

Perkataan nabi daripada Ubadah kedelai ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

Tidak biasa basyar nan lain membaca surah al-Fatihah.

— Riwayat Bukhari dan Muslim

Rasulullah bersuara:

Sesiapa yang solat suatu solat, tidak mendaras di dalamnya surah al-Fatihah, maka kamu dikira cacat, sira cacat, dia cacat, iaitu tak sempurna (bukan halal).

— Riwayat Mukminat

Syarat Sah Bacaan al-Fatihah

 1. Mendaras dengan tertib perkariban ayat surah Al-Fatihah.
 2. Dibaca dengan
  muwalat

  iaitu dibaca terus-menerus. Jika berhenti lebih daripada waktu tetapi bikin menyeret nafas lalu mengeluarkannya lagi, maka batal bacaannya dan hendaklah diulang mulanya ketimbang semula.
 3. Membaca semua ayat surah al-Fatihah termasuklah
  basmallah
  dan menernakkan harakat dan tajwidnya.
 4. Membaca semua tasydid (pustaka bersabdu) nan ada dalam surah al-Fatihah[1]
 5. Tak mengetem lama ketika membaca ayat-ayat surah al-Fatihah bertambah tinimbang hari sekadar untuk menyentak nafas lewat mengeluarkannya lagi. Sekiranya dibuat demikian maka mansukh bacaannya dan hendaklah diulang semula daripada semula.
 6. Membaca ayat-ayat surah al-Fatihah dalam keadaan agak gelap (bakal solat fardu jika mampu berdiri).
 7. Sedikitnya mendengar koteng teks al-Fatihah yang dibaca koteng[2]
 8. Membaca ayat-ayat surah al-Fatihah dan tidak diselang-seli dengan kalimah (perkataan) tidak yang bukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan solat.
 9. Mengaji surah al-Fatihah dengan niat melaksanakan rukun solat.
 10. Membaca surah al-Fatihah dengan bahasa arab,


Cak disposisi Kaki


1

Sekiranya tak dibaca tasdidnya, maka wacana lafaz tersebut mansukh. Seandainya tak diulang lagi, maka tawar solatnya rukun surah al-Fatihahnya sudah lalu batal.

Jika membaca tasydid pada huruf yang tidak ada tasydid, bukan membatalkan solat atau bacaan takdirnya bukan menafsirkan makna.

Sekiranya mengubah makna, batal bacaannya sekufu terserah sengaja atau bukan.

Batal solatnya jikalau tahu dan sengaja


2

Dikecualikan bagi orang pekak.

Hukum Membaca Basmallah Dalam Surah Al-Fatihah

Basmallah adalah salah satu ayat daripada surah al-fatihah.

Menurut mazhab Syafi’e, basmallah merupakan satu sayat ketimbang surah al-Fatihah, maka bukan sahih solat jika tak membacanya.

Allah berujar:

Dan sungguh Kami telah berikan kepadamu (aduhai Muhammad) sapta ayat yang berulang-ulang dan al-Quran nan agung.

— Surah al-Hijr ayat 87

Menurut ulama, “tujuh ayat yang berulang-ulang” kerumahtanggaan ayat ini merujuk kepada surah al-Fatihah kerana surah ini mengandungi 7 ayat nan sentiasa dibaca berulang-ulang pada masing-masing rakaat solat sepadan cak semau fardu atau sunat.

Dan ayat yang mula-mula privat surah al-Fatihah merupakan basmallah.

Tasydid Dalam Surah al-Fatihah

Tasydid-tasydid yang terletak privat surah al-Fatihah cak semau 14 tempat semuanya.

Singgasana sabdu yang terlazim dijaga intern surah al-Fatihah

Menitahkan “Amin” (Berta’min) Pasca- Membaca Surah al-Fatihah

Teks ta’min hukumnya merupakan khitan haiah.

 ﺁمِينُ

Kabulkan tuntutan kami, ya Allah!

Dalil tentang perkara ini disebutkan privat satu hadis:


Adalah Utusan tuhan SAW, momen selesai tinimbang pembacaan al-Fatihah, Emir membaca: Amin(perkenankanlah ya Tuhan), Baginda menyaringkannya dan memanjangkan suaranya ketika membacanya.

— Riwayat Bukhari dan Bubuk Dawud

Hendaklah mengeraskan dan memanjangkan celaan ketika menyebut “Amin” dan sunat makmum kontan rohaniwan mengucapkan “Amin”.

Rasulullah berucap:

Apabila imam mengucapkan “Amin”, maka ia bacalah “Amin” kerana sesiapa yang berbetulan sebutan Aminnya dengan Aminya para malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu

— Muttafaq ‘Alaih

Rasulullah juga berbicara:

Sebutlah kamu semua: “Amin”, nescaya Sang pencipta akan menyayangi anda

— Riwayat Mukminat dan Abu Awanah

Membaca Surah Selepas Membaca al-Fatihah

Sesudah radu mengaji surah al-Fatihah, maka bacalah surah alias ayat al-Quran pada dua rakaat pertama bagi imam dan bagi manusia yang solat bersendirian.

Hukumnya yakni sunat haiah.

Dalilnya daripada al-Barra’ katanya:

Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah at-Tin ketika solat Isyak dan aku enggak perkariban mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya atau bacaannya daripada Baginda.

— Muttafaq ‘Alaih

Menyaringkan Bacaan al-Fatihah Puas Solat Tertentu

Disunatkan untuk menyaringkan (memperkuatkan) pustaka surah al-Fatihah dan surah pada kedua-dua rakaat Solat Subuh, Jumaat, Tarawih dan Hari Raya.

Dan pada rakaat pertama dan kedua sreg solat Maghrib dan Isyak.

Tetapi diperlahankan referensi-referensi tersebut sreg solat nan bukan.

Hukumnya pula sunat haiah.

Dalilnya yaitu daripada Abu Hurairah; dia berfirman:

Adalah Nabi SAW membaca ketika Solat Fajar pada tahun Jumaat Alif Lam Mim, Ramalan as-Langgar dan Keadaan ata ‘alal Insan

— Muttafaq ‘Alaih

Hadis daripada Abu Hurairah; beliau berkata:

Adalah bacaan Utusan tuhan SAW pada waktu lilin batik kadang-kadang Paduka merendah suaranya dan kadang kala meninggikannya.

— Riwayat Duli Dawud

Cak bertanya Jawab
Berkaitan Bacaan al-Fatihah Privat Solat

Berikut yaitu bilang persoalan yang berkaitan dengan al-Fatihah n domestik solat

1.
Adakah terbiasa membaca bismillah detik mengaji surah al-Fatihah privat solat?

Terwalak perbezaan pendapat dalam menentukan sama cak semau bismillah sebahagian tinimbang surah al-Fatihah ataupun sebaliknya.

Mazhab Syafi’e berpendapat beliau sebahagian daripada surah al-Fatihah.

Oleh itu, ia teradat dibaca ketika mendaras al-Fatihah dalam solat.

Ini beralaskan kepada hadis nan dilaporkan tinimbang Abu Hurairah:

Kalau kamu mengaji Alhamdulillah, hendaklah kamu membaca
bismillahir rahmanir rahim. Ia (al-Fatihah) adalah
Ummul Quran
dan
Ummul Kitab, dan ia punya sapta ayat.
Bismillahir rahmanir nafkah
yakni salah satu ayatnya.

— Dilaporkan oleh al-Darquthni


2.
Bolehkah mengaplus surah al-Fatihah dengan mana-mana surah yang lain?

Mengaji surah al-Fatihah termasuk rukun solat.

Maka dari itu itu, lain sah solat seandainya mengoper surah al-Fatihah dengan surah yang tak.

Ini bersendikan hadis nan direkodkan maka dari itu al-Bukhari dan Orang islam, Nabi SAW jalinan berkata:

Tidak sah solat siapa yang enggak mengaji al-Fatihah

— direkodkan maka itu Mukmin dalam kitab Sahih Muslim plong pintu Solat; Wajib Mengaji Al-Fatihah pada Setiap Rakaat


3.
Saya baru memeluk Islam. Saya lain juru membaca al-Quran dan sukar menghafal surah al-Fatihah. Bagaimana saya mahu solat?

Anda bisa mendaras sebahagian daripada surah al-Fatihah yang diingati dan menggantikan baki ayat nan tidak diingati dengan surah lain yang sepadan jumlah ayatnya ataupun kian.

Anda juga boleh mewakili baki ayat-ayat yang tidak diingatinya dengan ratib atau selawat sebanyak selawat ayat ayat yang tertinggal.

Ini beralaskan kaedah fekah yang menyatakan apa yang tidak bisa dilakukan semuanya dengan sempurna, jangan ditinggalkan semuanya.

Saja sekiranya engkau belum menghafal satu lagi aya ketimbang surah al-Fatihah, dia boleh membaca surah-surah lain yang mempunyai besaran ayat yang sama ataupun lebih.

Seandainya surah-surah al-Quran yang lain kembali lain dapat dihafaz, dia boleh berzikir dan berselawat sreg rekapitulasi kebiasaan masa yang diambil bagi membaca al-Fatihah.


4.
Bacaan al-Quran mempunyai qiraat yang pelbagai. Adakah harus membaca surah al-Fatihah privat solat dengan mana-mana qiraat nan disukai?

Beralaskan muzakarah jawatankuasa fatwa ke-16 nan dijalankan pada 18 Febuari 1986, qiraat yang boleh digunakan adalah pustaka yang masyhur di dunia dan di Asia, iaitu bacaan riwayat Hafsun


5.
Sekiranya sebutan huruf

dhod

dalam surah al-Fatihah dibaca

zho
, adakah sah solat?

Mendaras surah al-Fatihah dengan betul adalah rukun solat nan tidak boleh diabaikan.

Menyebut setiap tuturan dan lambang bunyi dengan komplet dan betul adalah antara syarat referensi al-Fatihah yang sempurna.

Seandainya seseorang itu menyebut pelecok suatu ketimbang huruf-huruf n domestik surah al-Fatihah dengan sebutan yang tidak tepat, maka solat tidak sah.


6.
Apakah hukum baca al-Fatihah tergesa-gesa. Misalnya, ketika masih menegur
waladhdholin, kita sudah mula membongkokkan bodi bakal sujud. Apakah hukumnya?

Antara syarat sah bacaan al-Fatihah dalam solat yakni seluruh ayat surah ini hendaklah dibaca ketika menengah agak gelap (qiam).

Mereka membaca al-Fatihah ketika rukuk alias rukuk saat belum sempurna membaca al-Fatihah menyebabkan solat tak sah kerana mengabaikan damai membaca al-Fatihah.


7.
Apakah syariat sering menghentikan bacaan al-Fatihah kerana batuk atau semput? Kadangkala lama tutup mulut sebelum kembali menyambung wacana.

Disyaratkan dalam solat al-Fatihah hendaklah dibaca secara membenang tanpa diam yang lama.

Tetapi dalam peristiwa tertentu, seperti batuk atau menangis atau sesak nafas, harus berhenti.

Solat yang dilakukan tunak absah.


8.
Saat solat tarawih,saya mendapati imam sering mendaras surah al-Fatihah dengan pantas. Kadangkala dengan sahaja senafas. Bolehkah seperti itu?

Bacaan surah al-Fatihah yang paling kecil sempurna adalah dengan nangkring pada waqaf-waqaf yang ditetapkan.

Bagaimanapun, harus seseorang itu membacanya dengan merintih sebahagian atau seluruh ayat-ayatnya.

Tetapi, bacaan bersambung ini hendaklah dibaca dengan melekatkan setiap hujung ayat dengan ayat berikutnya.

Sebahagian daripada imam mengaji keseluruhan ayat dengan satu nafas tetapi mawaqafkan puas setiap pengunci ayat.

Ini cara yang salah.

Nota Rujukan

Rujukan panduan ini adalah:

 1. Praktikal Solat Cermin,Ustaz Muhadir Haji Joll
 2. Anda Menyoal Ustaz Menjawab Adapun Solat,Ustaz Rohidzir Rais
 3. Ensiklopedia Solat A-Z Mengenai Solat,Dr. Nik Yusri Musa
 4. Indahnya Spirit Bersyariat, Modul Fardu Ain Diri, Keluarga dan Masyarakat Sepanjang Hayat,Dato’ Ismail Kamus danMohd Azrul Azlen Ab. Hamid.

Penutup

Semoga panduan ini memberi manfaat kepada anda semua intern meningkatkan kualiti solat.

Kalau suka-suka sebarang permasalahan berkaitan topik ini, bolehlah nyatakan kejadian tersebut plong ruangan di asal.

Source: https://akuislam.com/panduan/bacaan-al-fatihah-dalam-solat/

Posted by: caribes.net