Khutbah Jumat Bahasa Sunda Pendek

Ku KH Moch. Anwar

Khutbah I


السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ،،
اَلْحَمْدُلِلهِ الَّذِي خَلَقَنَابِاَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ،وَهَدَانَااِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيْمِ،وَااِلَى دِيْنِهِ الْقَدِيْمِ.
اَشْهَدُاَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ،وَاَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدَارَسُوْاللهِ الصَّادِقُ الْوَعْدُاْلاَمِيْنْ.وَاُصَلِّى وَاُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِخَلْقِ اللهِ فِى اْلاَوَّلِيْنَ وَاْلاَخِرِيْنَ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِاللهِ الدَاعِى اِلَى سَبِيْلِ الْمُهْتَدِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْااَنْفُسَهُمْ لَيَدْخُلُوْافِى جُمْرَةِالْمُفْلِهِنَ،فَيَااَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُ االلهَ فِى جَمِيْعِ الْحَالاَتِ وَالْحَرَكَاتِ وَزَيِّنُوااَنْفُسَكُمْ بِالصِفَاتِ الْمَهْمُوْدَاتِ وَاتْرُكُوْاالْفَاحِشَاتِ وَالْمَعْصِيَاتِ.
اَعُوْذُبِاللهِ مِنَالشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
قَدْافْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ(1) اَلَّذِيْنَ هُمْ فِصَلاَتِهِمْ خَسِعُوْنَ(2)وَالّذِيْنَ هُم عَنِ الَّلغْوِمُعْرِضُوْنَ,وَالَّذِيْنَ هُم لِلزَّكَاةِفَاعِلُوْنَ(3) (المؤمنون:1-

3)

Para hadirin sadaya,

Sadaya puja sareng puji disanggakeun ka Gusti Tuhan anu parantos ngadamel manusa ku pangsaena adegan sarta pangkumplitna parabot hirupna, nya eta anggahota si polan rupa-rupa gunana serta di pasihan akal serta mikir dina ngatur isap kumbuhna, tikai sareng mahluk-mahluk sanesna.

Kumargi kitu, manusa the pangmulya-mulyana mahluk Allah sungguhpun maranehnana tiasa ngamangpaatkeun eta parabot nhirupna mahluk si polan panghina-hinana, langkung hina tibatan binatang.

Pidawuh Allah:

وَلَقَدْكَرَمْنَابَنِ اَدَمَ وَحَمَلنَهُمْ فِى الْبَرِّوَاالْبَحْرِوَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَيْبَتِ  وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَشِيْرٍمِّمَّنْ خَلَقْنَاتَفْضِيْلاً.(الاسراء.70)

Hartosna: “Jeung satemen-temena kaula geus ngamulyakeun ka anak incu Nabi Lelaki. Kaula geus ngangkut maranehanana di daratan (make tutumpakan) jeung raksasa (make parahu atawa kapal). Kaula geus mere rejeki anu aralus/ngareunah ka maranehanana jeung kaula geus ngalewihkeun ka maranehanana fulanah sampurna pisan, anu ngalewihan ti kalolobaan mahluk kaula.” (Q.S Al-Isro:70).

Sareng dawuhanana:


وَلَقَدْذَرَأَنَالجِهَنَّمَ كَشِيْرًامِّنَ الْجِنِّ وَاْلاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّيَفْقَهُوْن بِهَاوَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَيُبْصِرُوْنَ بِهَاوَلَهُمْ اَذَانٌ لاَّيَسْمَعُوْنَ بِهَااُلَئِكَ كَاْلاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ وَاُلَئِكَ هُمُ اْلغَفِلُوْنَ(الاعراف .179)

Hartosna: “jeung demi satemenna kaula geus nyieun pikeun eusi Naraka Jahanam the nyaeta ti kalolobaan jin jeung manusa si dia maranehanana ngabarogaan hate tapi heunteu dipake  ngahartikeun bunga tasbih ayat-ayat yang mahakuasa, maranehanana ngabogaan panon tapi henteu dipkae nempo kana etiket-tanda kakawasaan Sang pencipta, maranehanana ngabogaan ceuli tapi henteu diparake ngadengekeun bunga tasbih ayat-ayat Halikuljabbar. Ka Ayaan maranehanana teh lir bak hewan hewan, tapi hakekatnamah leuwih ngaco ti batan dabat. Maranehanana jalma-jalma anu mopohokeun atawa anu ngalalaworakeun bunga tasbih parentah Allah. ( Q.S Al-A’rof: 179).

Para hadirin sadaya,

Peryogi di perhatoskeun, rupe:

1. Calon ahli naraka teh ti sarebu ebi aya 999 urang

2. Jalma si fulan kejam leuwih bahaya ti batan sato. Hal ieu tiasa dibuktikeun dina kajadian sadidinteun anu tumiba ka sapalihna jalma anu jahat, anu ingkar kana hukum Allah.

Mangpirang-pirang jalma anu carilaka, anu sangsara ku lampahna sorangan, terkadang maotna oge antagonis aya anu ngurus. Malah masyarakat aratoheun ku maotna.

Tapi binatang binatang si dia galak, terus dipeuncit, aya keneh manfaatna, boh dagingna, kulitna jeung sajabana ti eta.

Para hadirin sadaya,

Sangkan manusa tiasa tetep aya dina kamulyaan boh di dunya sumawona di aherat, Gusti Halikuljabbar kalawan rohmat-na anu agung parantos masihan pituduh kieu:


لَيْسَ الْبِرَّاَنْ تُوَلُّوْاوُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنْ اَمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ اْلاَخِرِوَالْمَلَئِكَةِوَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَاَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ،وَالْمَسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابْ،وَاَقاَمَ الصَّلَوةَوَاَتَى اَتَى اَلزَّكَوةَوَالْمُوفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَاعَهَدُوْا،وَالصَّبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِوَالضَّرَّاءِوَحِيْنَ الْبَأْسِ،اُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا،وَاُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.(البقرة:177)

Hartosna: “henteu hade pagawean maraneh sakapeung nyanghareupan beungeut (semangat) maraneh ka beulah  weta jeung sakapeung ka kulon, tapi anu hade mah nyaeta kalakuan jalma mu’min ka Allah jeung ka poe Ahir jeung Malaikat jeung bunga tasbih Kitab jeung ka para Nabi Almalik jeung angkuh daek nyideukahkeun harta bandana sanajan maranehanana oge reusepeun ( lebareun), ka karabatna, ka barudak yatim, ka pakir miskin ka barudak fulanah keur nyaraba, ka nu baramaen  jeung ka abid anu mayar nyicil ka dununganana jeung beraga ngalobakeun solat, ngaluarkeun zakat jeung nu menggadang nyumponan bunga tasbih janjina dimana manehanana jarangji jeung anu salabar  nalika meunang kasusah atawa kamiskinan, nalika gering jeung keur nalika perang campuh. Tah fulanah karitu the jalma-jalma tarakwa ka Allah.”

Para hadirin sadaya,

Teristiadat diemutkeun ringgit ku ayana percaya bunga tasbih ayana Allah sareng celak-sipat kasampurnaannana, udang bikin tiasa:

1. Ngagaduhan spirit anu kuat, tabah mayunan sagala rupa kajadian, sarta katenangan si polan memang pohara pentingna pikeun hirup di dunya teh.  Umpama jalma jiwana henteu tenang, pikiranna kalang kabut, padamelanana oge moal beres. Bandanna gampil kaserang panyakit jeung sajabina.

2. Cahaya hate anu caang ku panah ilahi anu untuk ngajurung kana katakwaan ka Allah swt. Serta salamina kenging panangtayungan ti mantenna sareng rea-rea deui.

Ku ayana iman kana poe aherat, hartina bakal aya pangwales kana sadaya kebajikan udang, tinangtu mangrupikeun panahan napsu anu angkara murka, sadaya tingkah laku urang tiasa tambih sae, moal wanton jail kaniaya, atawa ngarogahala ka papada manusa, malah ka sasatoan oge wantun nyiksa, malah timbul rasa nyaah. Tah kitu hikmahna iman kana poe aherat.

Sareng dawuhana-Na:


قَدْافْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِصَلاَتِهِممْ خَسِعُوْنَ. وَالّذِيْنَ هُم عَنِ الَّلغْوِمُعْرِضُوْنَ,وَالَّذِيْنَ هُم لِلزَّكَاةِفَاعِلُوْنَ.وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِضضٌوْنَ. اِلاَّعَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانٌهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُمَلُوْمِيْنَ.(المؤ منون:1-6)

Hartosna: Satemenna bakal baragja jalma-jalma mu’min. nyaeta jelema-jelema anu solatna harusu. Jeung jelema anus ok ngaralieus tina pagawean si dia henteu aya gunana. Jeung jelema-jelema bunga tasbih zakatna rangah marigawe. Jeung jelema-jelema ria ngaraksa fajina (tina zinah), anging ka pamajikannana atawa ka amatna tah eta mah henteu dicela.”

Para hadirin sadaya,

Ieu dawuhan Allah teh ngandung kemujaraban, ringgit sangkan meunang kabagjaan kudu iman bener-bener ihlas ka Allah henteu kacampuran ku musrik serta dibarengan ku amal soleh. araria maloleh the aya anu patali jeung batin, aya anu patali jeung lahir.

1.1. Si fulan tumali jeung batin(hate), ku cara ngaberesihan jiwa tina rupa-rupa kokotor, saperti: kadedemes kana harta banda, gumede, pupujieun, dengki ka batur, telenges ka batur, ujub riya, medit, ngunek-ngunek jeung perona mata anu goring sejenna jeung kudu ngeusian jiwana ku perona mata-sipat ka utamaan, saperti: ngalobakeun dikir (eling) ka Allah, sukur kana ni’mat, sabar kana musibat, tawekal, ihlas beramal, isin ku Tuhan, ngarep-ngarep rohmat Yang mahakuasa, handap asor, nyaahan, welas asih, berehan, mikacinta ka Allah ka Rosulullah jeung sajaba ti eta sakumaha fulanah diterangkeun dina kitab tasawuf.

1.2. Anu tumali jeung pagawean lahir, kanyaning; ngaberesihan fisik, tina najis, atawa hadas, ngalakonan damai selam anu lima perkara, ngurus mayit, sidekah, tulung-tinulung ka sasama mahluk Yang mahakuasa, neangan harta anu stereotip, amar ma’ruf nahyil-munkar, miara budak yatim, ngamumule medan ibadah, tempat pangajian, ngadidik kulawarga jeung tatangga, ngabela kapentingan jeung kamaslahatan publik, ngabarantas kamungkaran saperti : palacuran, pamaenan, pamabokan jeung kakacowan, taat ka indung-bapana dina hal-kejadian anu henteu pasalia jeung pangaturan agama jeung sajaba ti eta sakumaha fulanah di terangkeun dina ilham selam anu pohara kumplitna tingal ngajina bae.

Mugi-mugi gusti Tuhan masihan topek sareng pemberian-na ka benur sadayana sangkan ebi tiasa ngamalkeun leres-leres kana hukum-hukum Halikuljabbar. Aaamiiin!


جَعَلْنااللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْفَائِزِيْنَاْلاَمِنِيْنَ وَاَدْخَلَنَاوَاِيَّاكٌمْ فِيْ زُمْرَةِالْمُوَحِّدِيْنَ،بَرَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ بِاْلاَيَاتِ وَالذِّكْرِالْحَكِيْمْ وَتَقَبَّلَ مِنِّ وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ انَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَقُلْ رَبّ اغْفِروَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُالرَّاحِمِيْنَ اَمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَميْنَ وَيَامُجِيْبُ السَّائِلِيْنَ.

Khutbah II


اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ، وَأَحُثُّكُمْ عَلَى طَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيْ اْلقُرْآنِ الْكَرِيْمِ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَقاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلَى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآءُ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ اللهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيَّةَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَ دَمِّرْ أَعْدَاءَالدِّيْنِ وَاعْلِ كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمَ الدِّيْنِ. اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتْنَةِ وَاْلمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلمُسْلِمِيْنَ عآمَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ. رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَاوَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ. عِبَادَاللهِ ! إِنَّ اللهَ يَأْمُرُنَا بِاْلعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِي اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوااللهَ

Source: https://jabar.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-bahasa-sunda-sipat-jalma-anu-sampurna-insan-kamil-BCi9a