Nilai Sin 150 Derajat Adalah

Skor berbunga sin 150 derajat adalah
\frac{1}{2}.

Nisbah sudut dalam trigonometri.

Dalam trigonometri, besar sudut α dibagi menjadi 4 kerubungan, ialah :


Kuadran I : 0° < α < 90° (0 < α < π/2)

sin (90° – α) = cos α

cos (90° – α) = sin α

tan (90° – α) = cotan α

cotan (90° – α) = tan α

secan (90° – α) = sec α

sec (90° – α) = cosec α


Kuadran II : 90° < α < 180° (π/2 < α < π)

sin (180° – α) = sin α

cos (180° – α) = -cos α

tan (180° – α) = -tan α

cotan (180° – α) = -cotan α

secan (180° – α) = secan α

sec (180° – α) = -sec α


Kuadran III : 180° < α < 270° (π < α < 3π/2)

sin (270° – α) = -cos α

cos (270° – α) = -sin α

tan (270° – α) = cotan α

cotan (270° – α) = tan α

secan (270° – α) = -sec α

sec (270° – α) = -cosec α


Kuadran IV : 270° < α < 360° (3π/2 < α < 2π)

sin (360° – α) = sin (-α) = -sin α

cos (360° – α) = cos (-α) = cos α

tan (360° – α) = tan (-α) = -tan α

cotan (360° – α) = cotan (-α) = -cotan α

secan (360° – α) = secan (-α) = -secan α

sec (360° – α)= sec (-α) = sec α

Pembahasan

sin 150 derajat , subur pada kuadran 2

sin 150 derajat = sin (180 – 30) derajat

= sin 30 derajat

=
\frac{1}{2}Makara Nilai sin 150 derajat adalah
\frac{1}{2}.


Pelajari lebih lanjut

  • Berapa poin pecah sin 135 dapat disimak di brainly.co.id/tugas/9989378
  • Cak bertanya serupa dapat disimak juga di brainly.co.id/tugas/14346902
  • Hitung skor bermula sin 3.000 derajat  dan cos 2.400 derajat, boleh disimak di brainly.co.id/tugas/18180643

=========================================

Detail jawaban

Inferior
: 10

Mapel
: matematika

Kategori
: trigonometri lanjutan

Kode
: 10.2.7

Kata Kunci
: Trigonometri sudut rangkap, Trigonometri jumlah kacamata, Trigonometri tikai sudut, Trigonometri lanjutan, kuadran 3

Source: https://brainly.co.id/tugas/10536201