Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini

Pidato bahasa Jawa
maupun disebut juga dengan Sesorah internal bahasa Indonesia berjasa menganjurkan sebuah gagasan ataupun makrifat dengan menyampaikannya di depan banyak orang buat tujuan tertentu.Sama halnya dengan ceramah berbahasa Indonesia, inti berpokok sesorah lagi banyak kesamaannya, yang berbeda hanyalah bahasa sesorah yang menggunakan bahasa Jawa.Sesorah bisa dikatakan andai pidatonya orang Jawa karena itu
sesorah
dikenal juga dengan sebutan
ceramah bahasa Jawa. Sesorah atau pidato bahasa Jawa ini plong umumnya dilakukan pada acara tertentu, biasanya plong acara nan diadakan makanya pemukim pedesaan yang masih kental dengan sifat Jawa, acara sekolah, ataupun programa lainnya.

Tetapi, berulangulang
sesorah atau pidato bahasa Jawa
pula diadakan di sekolah di acara tertentu. Nah, sreg kesempatan ini kita akan memberikan salah satu contoh sesorah alias khotbah bahasa Jawa dengan berbagai tema.

Pidato dalam Bahasa Jawa

Pidhato
yaiku buah cakap/ucapan kang ditata kanthi apik lan disampekake marang wong liya. Pidhato minangka salah sawijine ketrampilan verbal kanggo ngungkapake isine manah, perasaan, gagasan, takrif lan liya-liyane.

B. Jenis-jenis  pidhato adhedhasar yaiku:

 1. Pidhato pengenalan, yaiku pidhato ringkes kang disampekake pembawa programa utama MC.
 2. Pidhato brifing, yaiku pidhato kanggo ngarahake sawijine kagiyatan.
 3. Pidhato tangkisan, yaiku pidhato kang disampekake ing sawijine adicara tartamtu, kanthi wektu kangm ung sadhela, amarga sing menehi perbantahan ora mung wong siji.
 4. Pidhato peresmian, yaiku pidhato kang dilakokake dining wong kang dueni pangaribowo kanggo ngresmekake samu komoditas.
 5. Pidhato laporan, yaiku pidhato kang isine ngelaporake sawijining tugas utowo kegiatan.
 6. Pidhato pertanggung jawaban, yaiku pidhato kang isine sawijine laporan pertanggung jawaban tugas penting/kagiyatan.

C. Carane gae pidhato

Cak agar bisa nindakake pidhato kanthi lampias becike nggawe reng-rengan luweh disek.

 1. Salam pambuka
 2. Pambuka kang gambarake isi nganti ringkes
 3. Isi pidhato kang gambarake maksud, gambaran, target, lan liya-liyane
 4. Pengunci kang gambarake dudutan, pangarep-arep
 5. Salam penutup

 Di Blog ini banyak sekali paradigma pidato bahasa jawa sama dengan ceramah bahasa jawa mengenai perpisahan, lektur bahasa jawa tentang kesehatanpidato bahasa jawa brainly, lektur bahasa jawa perpecahan inferior 6, pidato 17 agustus 1945 di sekolah, abstrak pembuka dan penutup khotbah bahasa jawa dan Lainnya Kerjakan Lebih lengkapnya Kalian Bisa lihat Contoh Ceramah Bahasa Jawa di Bawah ini.


Assalamualaikum Wr. Wb.
Kiai Pengarah Sekolah ingkang dahat kinurmatan, Bapak-Ibu dwija saha personel SMA Negeri 1 Solo ingkang sinudarsana, sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani. Mangga kula panjenengan sedaya sareng-sareng ngaturaken puja saha puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang maha mirah, inggih awit saking kamirahanipun kula panjengan sedaya saged kempal wonten ing adicara pahargyan pengetan dinten kartini ing wekdal menika.

Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Ibu dwija saha karyawan SMA Distrik 1 Spesial saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Pengetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula saha panjenengan sedaya. R.A Kartini ibaratipun kados dene sekar ingkang tansah ambabar ganda arum ing bangsa Indonesia. Labuh labetipun R.A Kartini saestu luhur sanget tumrap kabilah wanita. Langkung-langkung ing wekdal menika upaya ingkang dipun tindakaken R. A. Kartini saged ndadosaken kangge majengipun nasion Indonesia ingkang kita tresnani menika.

Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Ibu dwija saha karyawan SMA Negeri 1 Solo sahakanca-kanca ingkang gemar ing basuki. Pancen sampun dados kodratipun wanita limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan mekaten, greget ing ingatan tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawa lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumancep saha ngrembaka ing manahipun wanita Indonesia. Kanthi mekaten menika, sumangga para kadang amoi sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sani punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika ingkang tansah ngudi jati dhirinipun kuntum Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.

Mugi-mugi wanita Indonesia saged gesang rukun, mat-sinamat, sih sinisihan, lan sami kilir, asih, saha asuh. Cekap semanten atur kula, bilih kathah lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten.

Wassalammuallaikum Wr. Wb.   .

Pusparagam Pola Teks Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

Berikut yaitu kumpulan beragam tema contoh pustaka Pidato Bahasa Indonesia yang menghirup lakukan Semua Pematang. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 • Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Kebersihan Terbaru
 • Contoh Pidato Terbaru Bahasa Jawa Tentang Narkoba
 • Teoretis Kuliah Terbaru Bahasa Jawa Akan halnya Kebersihan
 • Transendental Khotbah Terbaru Bahasa Jawa Tentang Perpisahan
 • Ceramah Bahasa Jawa Sumir Adapun Perpisahan Sekolah
 • Model Pidato Bahasa Jawa Tema Gelojoh Akur
 • Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Sumpah Pemuda
 • Hipotetis Pidato Bahasa Jawa Memperalat Tema Kemerdekaan
 • Contoh Pidato Bahasa Jawa Menggunakan Tema Narkoba
 • Eksemplar Pidato Bahasa Jawa Bertema Perpisahan
 • Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tema Pendidikan
 • Contoh Pidato Bahasa Jawa Sumir Tema Lingkungan Sekolah
 • Kamil Sesorah Bahasa Jawa Manten
 • Hipotetis Sesorah Bahasa Jawa Syukuran

pidato bahasa jawa, teks pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa, khotbah bahasa jawa pendek, pidato perpisahan bahasa jawa, khotbah bahasa jawa tentang pendidikan, syarah bahasa jawa krama alus ringkas, pidato bahasa jawa akan halnya perpisahan kelas bawah 9, ceramah bahasa jawa tentang perceraian, kuliah bahasa jawa pendidikan, hipotetis teks pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa tentang kesehatan, ceramah perpisahan kelas bawah 9 bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema pendidikan, kuliah bahasa jawa tentang mileu, contoh pidato bahasa jawa mengenai pendidikan, orasi bahasa jawa sumir adapun pendidikan, pidato bahasa jawa ringkas, pidato bahasa jawa singkat padat, model lektur bahasa jawa mengenai perceraian, pidato bahasa jawa krama alus, naskah pidato bahasa jawa, khotbah bahasa jawa kebersihan lingkungan, jenis pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan, cermin syarah bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa perpisahan kelas bawah 6, pantun penutup pidato bahasa jawa, contoh teks pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa mengenai narkoba, pidato ringkas bahasa jawa, lektur perpisahan papan bawah 6 bahasa jawa, kalimat pembuka ceramah bahasa jawa, kumpulan pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa narkoba, pidato bahasa jawa kemerdekaan, alas kata pidato bahasa jawa krama alus, pidato bahasa jawa krama, pembukaan pidato bahasa jawa, contoh kuliah bahasa jawa perpisahan kelas 9, contoh pidato bahasa jawa tentang lingkungan, pidato bahasa jawa krama inggil, pidato bahasa jawa mengenai perpisahan kelas 6, intiha pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa parak papan bawah 9, kuliah bahasa jawa sumir akan halnya kebersihan, komplet pembukaan orasi bahasa jawa, contoh orasi bahasa jawa singkat akan halnya perpisahan, contoh pidato perpecahan bahasa jawa, pembuka syarah bahasa jawa

23+ Contoh Pidato Bahasa Jawa (Paling Cermin) Singkat, 14 Konseptual Pidato Bahasa Jawa Singkat Mengenai Berbagai macam Tema, 20+ Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat Padat dan Jelas, Kuliah Bahasa Jawa Adapun Waktu Santri Kebangsaan , Contoh Pidato Bahasa Jawa yang Baik dan Bermartabat, 13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Ringkas Krama Inggil, 14 Arketipe Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan, Perpisahan, SESORAH (Lektur BAHASA JAWA),Contoh Kalimat Pengenalan Bakal Pidato Bahasa Jawa, Konseptual Pidato Bahasa Jawa beserta Cara Membuatnya, Contoh-Lengkap Ceramah Bahasa Jawa Pendek,Jual Produk Buku Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap,Jual Produk Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap, Materismk.my.id

Source: https://www.jagoberpidato.my.id/2020/10/contoh-pidato-bahasa-jawa-atau-sesorah_78.html