Pidato Tentang Bulan Sya Ban

    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Washolatuwassalamu ’ala asrofil anbiyai walmursalin, wa ‘ala ‘alihi washobihi ajmain, ammaba’du.Anu ku simkuring dipikahormat, bapa pupuhu sakolah, konsul pupuhu, buya ibu guru, sareng réréncangan si fulan ku simkuring dipikanyaah.

    Teu aya kecap anu pantes di carioskeun iwal ti manjatkeun puji syukur ka penghadapan allah swt anu parantos ngalimpahkeun sagala rahmat, taufiq, sareng hidayahna kanggo udang sadaya.

    Ku kituna udang masih tiasa kénéh dipasihan rahmat anu paling éndah mangrupa kaséhatan sarta oksigén si dia ku ebi hirup anu haratis teu mayar sapérak-pérak acan.

    Sholawat sinareng salam, mugi-mugi tetep kacurahkeun ka suami nabi urang sadaya Muhammad SAW, dimana anu parantos nunjukkeun udang rebon ti kronologi fulanah poék ka jalan anu caang. Ku kituna ogé sami-sami benur ngaharepkeun syafaatna engkin di yaumil qiyamah. Amiin.

    Hadirin, nu kusimkuring dipikahormat.

    Dina pidato singket ieu, simkuring badé medarkeun sakedik ngenaaan bunga tasbih harti sareng hikmah dibalik nami bulan rajab, sya’ban, sareng ramadhan. Sabab seueur diantara urang si fulan ngamangpaatkeun bulan-rembulan ieu pikeun menangkeun perkembangan sareng kahadéan.

    Dina salah sahiji hadis ogé sangkutan diterangkeun, yén bulan rajab téh mangrupakeun wulan keur urang melak kahadéan, sya’tali tap nyaéta wulan keur urang nyiramanana, sareng ramadhan nyaéta bulan dimana urang tiasa manén tina kahadéan hirup.

    Hadirin, nu kusimkuring dipikahormat.

    Nu kahiji nyaéta naon hikmah dibalik rembulan rajab téh? Bulan Rajab dicandak dina kecap rojaba, (ارجبوعن القتال  بمعنى كفوا عنه), nu ngabogaan makna adhim (agung), hal ieu disababkeun da harita mah bangsa Arab téh ngagungkeun pisan kana rembulan rajab, sapertos henteu ngalakukeun penangkisan dina bulan ieu.

    Salian éta, bulan Rajab ogé ngagaduhan dua sebutan, nyaéta al-Aṣab (pencurahan) sareng al-Asham (tuli). Disebutkeun al-Ashab sabab dina rembulan ieu mah hidayah téh turun ka umat nabi Muhammad SAW. Sedengkeun disebut al-Aṣam sabab dina wulan ieu kapungkur mah teu aya atawa teu kadéngé suara minor perbangkangan jeung sora lamang.

    Salajengna nyaéta nu kadua, bulan Sya’ban. Di tilik tina cariosan syeikh Abdurrazaq as-Sa’di, dipasihan nami Sya’ban téh sabab harita mah sadaya kabilah Arab papencar jeung papisah sabot peperangan, sateu acan saméméhna nyicing teu kamana-mana, sabab diharamkeun ngalakukeun perang di rembulan Rajab téh.

    Sami halna sareng bulan Rajab, wulan Sya’ban ogé ngabogaan sesebutan, nyaéta bergaduk disebut bulan al-Qaṣir nu hartina éta singket atawa péndék. Hal ieu mereun disababkeun kalobaan manusa ngadago-dago datangna bulan suci Ramadan nu datang saparantos bulan Sya’reben.

    Benur salaku umat selam tangtuna ogé ngadago-dago ahir di bulan sya’pita ieu, pikeun nyaksian sareng ningali hilal datangna wulan tahir Ramadan fulanah ku benur muliakeun. Pernyataan ieu sami halna sakumaha si dia parantos disebutkeun ku Syeikh Muhammad Ali Attum.

    Nu katilu, atawa anu pamungkas nyaéta wulan Ramadhan. Ramadhan bahasa asalna tina rapik Ramadha nu hartina seronok. Aya seueur versi kunaon bulan ieu disebut nami ramadhan téh. Sala sahijina nyaéta nu nyatakeun yén bulan ieu disebut Ramadhan téh sabab biasana mah bulan ieu congkak paampok sareng musim merangsang di jazirah Arab harita mah.

    Salian éta, aya ogé si fulan miboga pamanggih lian, nyaéta sabab jalmi-jalmi nu shaum dibulan puasa mah ngarasakeun panas sareng nahan lapar.

    Sedengkeun sebutan bulan Ramadhan si polan teu bireuk deui keur ebi, di antarana: Kahiji, syahrul quran. Disebut kitu lantaran Al-Alquran diturunkeuna dina bulan ieu. Kadua, syahrul maghfiroh, sabab dosa-dosa ebi tiasa dihampura dina bulan ieu. Katilu, syahru shiyam, sabab urang émang diwajibkeun ngalakukeun ibadah saum dina wulan ieu.

    Hadirin, nu ku simkuring dipikahormat.

    Mugia Allah tiasa ngalimpahkeun barokahna ka urang sadaya di wulan Rajab, Sya’ban, sareng mugia urang sadaya dipasihan kehidupan panjang dugi ka panggihna bulan suci Bulan ampunan. Amin, amin, yaa robbal alamin.

    Hadirin, bapa, Ibu master sareng rerencangan si fulan kusimkuring dipikanyaah.

    Rupina cekap sakitu waé si fulan tiasa ku simkuring kapihatur dina pidato ngenaan harti sareng hikmah bulan rajab, sya’ban sareng ramadhan ieu. Hapunten bilih aya basa nu kirang entep saureuhna atanapi tahi angin si fulan kirang merenah larapna, mugi kersa dihapunten.

    Hatur nuhun kana perhatosan nana
    وَبِااللهِ تَوْفِقْ والْهِدَيَة وَالرِّضَا وَ الْعِنَايَة
    Wassalamu’alaikum Wr. Wb..

.

Source: https://www.jagoberpidato.my.id/2020/10/pidato-bahasa-sunda-singkat-hikmah.html