Surah An Nahl Ayat 64

QS 16 : 64 Quran Tembusan An Nahl Ayat 64 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 16:64 Quran Dokumen An Nahl Ayat 64 terjemah bahasa indonesia makanya
kementrian agama republik indonesia (Kemenag) ataupun kementerian agama (Depag)
Muhammad Quraish Shihab,
kata keterangan jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Kemuliaan ad-Din as-Suyuti.
disertai juga dengan parafrase bahasa malaysia makanya
Abdullah Muhammad Basmeih.
An Nahl dalam bahasa arab ditulis سورة النحل yang berarti Kumbang Sembayan merupakan tindasan ke 16 dari 114 manuskrip dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 128 ayat.

Quran Tindasan An Nahl Ayat 64

Quran surat An Nahl ayat 64

Bacaan QS 16:64 dalam huruf latin

Wama
anzalna
AAalayka alkitaba illa
litubayyina lahumu allathee ikhtalafoo feehi wahudan warahmatan liqawmin yuminoona

Quran surat An Nahl ayat 64 dalam bahasa Arab

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Quran akta An Nahl 64 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

16:64| Dan Kami bukan menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka segala apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat untuk kaum yang berkepastian.

Muhammad Quraish Shihab

16:64| Kami menempatkan al-Qur’ân doang dengan pamrih sepatutnya kamu dapat memberikan penjelasan mana yang bermoral di antara persoalan-permasalahan religiositas yang menjadi perdebatan manusia. Dan, kiranya al-Qur’ân itu menjadi ilham yang sempurna dan rahmat yang menyeluruh bagi orang-orang yang berketentuan kepada Almalik dan kitab polos nan diturunkan-Nya.

Kata tambahan jalalain (Izzah ad-Din al-Mahalli dan Ketinggian ad-Din as-Suyuti)

16:64| (Dan Kami lain menurunkan kepadamu) hai Muhammad (Alkitab ini) Alquran ini (melainkan mudahmudahan dia boleh menjelaskan kepada mereka segala yang mereka perselisihkan itu) yaitu tentang perkara agama (dan menjadi nubuat) diathafkan kepada lafal litubayyina (dan karunia buat kaum nan beriman) kepada Alquran itu.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

16:64| Dan tiadalah Kami menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) melainkan supaya beliau menerangkan kepada mereka akan segala yang mereka berselisihan padanya; dan supaya menjadi wahyu dan pemberian bikin orang-orang yang beriman.

Demikian QS 16:64 Alquran Sahifah An Nahl Ayat 64 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut agar kita boleh lebih mudah n domestik memahami arti dari Quran khususnya surat An Nahl ayat 64Source: http://www.indonesiaquran.com/qs-16-64-quran-surat-an-nahl-ayat-64-terjemah-bahasa-indonesia

Posted by: caribes.net