Surat An Am Ayat 103

“Laa tudrikuhul abshaaru wa huwa yudrikul abshaar. Wahuwal lathiiful khabiir.”
Faedahnya: 1. Apabila diwirid/dibaca sebanyak 8x setiap hari, dijauhkan bermula cerca serta dimudahkan intern mengejar rejeki. 2. Apabila kepingin terhindar dari segala hujat, baca 9x di waktu siang dan malam masa. 3. Apabila ingin dicintai wanita atau lanang, baca sebanyak 100x sejauh sapta malam berturut-turut. 4. Apabila ingin awet privat perjalanan, baca 3x dengan tidak bernafas pada sakarosa kelapa, habis dimakan. 5. Apabila ingin terhindar dari kicauan p versus, baca 70x diwaktu malam, isya Allah antitesis akan siuman dan menyesal. 6. Bila ingin selamat dan terhindar dari sulap, baca 60x pada beling,piring,ataupun apa sekadar yang berwarna putih dan bersih lalu airnya diminum, insya Allah akan terhindar bersumber aji-aji dan ilmu sihir.
Hendaknya TERHINDAR Semenjak ORANG Keji
Di samping menernakkan ikatan kepada Allah, kita diperintahkan untuk menjaga ikatannya dengan sesama manusia. Allah memerintahkan kita untuk mencintai umat manusia dan saling menolong dalam ketakwaan. Sayangnya, tidak semua manusia baik terhadap diri kita. Sehingga kapanpun dan dimana kembali kita selalu dihantui oleh karas hati sosok. Untuk itu, agar kita diselamatkan berpokok ki kebusukan manusia dan hati kita tenteram bermula ragam mereka, bacalah kalimat dibawah ini sebelum fajar sebanyak 1700x. “YAA ALLAHU YAA QAADIRU YAA QAHHAARU YAA MUNTAQIMU”
SELAMAT DARI BENCANA & PENDERITAAN
Dalam kitab Nihayah juz pertama jerambah 371,tertulis puji-pujian Nabiyallah hidir seperti mana di sumber akar ini. Ibni Abbas mengatakan, turunan nan mewiridkan tahlil ini sebanyak 3x pada pagi tahun dan petang 3x, insyaallah, Allah swt mengetanahkan pecah segala apa yang tidak diharapkan/fitnah. “BISMILLAAHI MAA SYAA-ALLAAHU LAA YASUUQUL KHAIRA ILLALLAAHU. MAA SYAA-ALLAAHU LAA YADHURRU SYARRUN ILLALLAAHU. MAASYAA-ALLAAHU MAA KAANA MIN NI’MATIN FA MINALLAAH. MAA SYAA-ALLAAHU LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAAHI”
OBAT Netra
“LIDAWAA’IL AINI BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. FALAMMAA AN JAA AL BASYIIRU AL QAA HUU ‘ALAA WAJHIHII FARTADDA BASHIIRUN” caranya: tulis dan baca pada piring yang polos kemudian dilebur dengan air. Setelah itu, airnya diteteskan ke indra penglihatan yang tertular penyakit, sisanya diminum dan dioleskan ke sekeliling ain dan kepala. Lakukan situasi tersebut tautologis kali hingga sembuh.

ZIKIR ORANG MUKMIN
Apabila orang mukmin dilanda kesulitan dan kebingungan dalam apa kehidupan, bacalah kalimat singkat di pangkal ini. Bacaan tidak terbatas oleh waktu dan jumlahnya. “YAA HAYYU YAA QAYYUUMU BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU”

AGAR DIMUDAHKAN SEGALA URUSAN

Ketika Rasulullah sedang mengalami kesulitan, membaca doa: ” ALLAHUMMA LAASAHLA ILLAA MAA JA’ALTAHU SAHLAN WA ANTA TAJ’ALUL HAZNA SYI’TA SAHLAN” Bacalah takbir ini setiap tahun dan di manapun kita makmur. Faedahnya: 1. Agar dimudahkan segala apa urusan 2. Terhindar dari siksaan 3.mendapatkan kemajuan privat pegangan 4.dimudahkan intern mengejar rejeki.

Agar HUTANG TERBAYAR

Apabila kita banyak hutang dan sangat sulit untuk membayarnya karena penghasilan hanya cukup cak bagi makan, bacalah puji-pujian dibawah ini 70x selesai melaksanakan sholat jum’at, insyaallah hutangnya cepat terbayar/lunas.berikut wirid nya: “ALLAAHUMMAKFINII BIHALAALIKA ‘AN HARAAMIKA WAGHNINII BIFADHLIKA ‘AMMAN SIWAAK”

AGAR SELAMAT Terbit Ancaman

Ketita imam Said bin Musayyab diancam oleh raja Hijaj, beliau membaca doa di sumber akar ini sehingga selamat dari gaham tersebut. Zikir imam sa’id ibnil masiib: “ALLAAHUMMA ANTAL MALIKU WA ANTA ‘ALAA KULLI SYAIIN QADIIRUN WA MAA TASYAAU MIN AMRI YAKUUNU”

Doa KETIKA Remai PARAH

Puji-pujian ini yakni doa Syeh Abdul aziz daarini yang didapatnya berasal Nabiyullah Hidir AS. “ALLAAHUMMA LAA TUSYMIT A’DAA-II WA JA’ALAL QUR’AANAL ADZIIMA SYIFAA-II WA DAWAAII FA-ANAL ‘ALIILU WA ANTAL MUDAAWIY”

Source: https://imrandjau.blogspot.com/2010/05/khasiat-surat-al-anam-ayat-103.html

Posted by: caribes.net