Ucapan Minta Maaf Bahasa Jawa

Brilio.bantau –
Waktu raya Idul Fitri sejenak pun menghampiri. Salah satu tali peranti sakral momen hari Ldulfitri yakni izin-maafan satu sebabat lain. Umumnya, yang berusia muda akan mengamalkan sungkem dengan orang nan lebih tua.

Detik ini tentu saja ibarat wujud menyucikan hati dan mensucikan diri berpokok barang apa kesalahan, sengaja maupun tak sengaja. Saat melakukan sungkem dengan individu yang lebih tua, selain menggunakan bahasa Indonesia kita juga pelahap menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa.Bahasa Jawa kembali memiliki sejumlah tingkatan, seperti ngoko berangasan, ngoko alus, krama kasar dan krama inggil. Lakukan menunangi pembebasan kepada makhluk nan lebih tua bangka seperti nenek, kakek, ayah dan ibu, agar kita memperalat bahasa krama. Dan bikin yang berumur sebaya kebanyakan sepan dengan bahasa ngoko.

Berikut
brilio.net
meringkas dari berbagai perigi, Pekan (1/5) 65 ucapan sungkem momen Lebaran pakai bahasa Jawa.

Ucapan sungkem memakai bahasa Jawa krama

Ucapan sungkem saat Lebaran pakai bahasa Jawa © 2022 brilio.net

foto: pixabay

Internal budaya Jawa, sopan santun sangat dijunjung tinggi terbukti berpunca beberapa tahapan bahasa yang digunakan. Saat berbicara dengan orang yang kian jompo, menunggangi bahasa Jawa krama.

1. “Ngaturaken sedoyo kalepatan kawulo utawi dalem nyuwun pangapunten nggih.”

2. “Kula ngaturaken sedoyo kalepatan kawulo ingkang dipun sengaja utawi mboten, ing dinten riyoyo punika kawulo nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun.”

3. “Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumatheng sedoyo kelepatanipun lan klenta-klentunipun kulo.”

4. “Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kula ingkang mboten angsal idining sarak, dalem nyuwun pangapunten. Mugi lineburo ing dinten riyaya punika.”

5. “Kulo ngaturaken hormat ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sadeleme pikiran dumateng sedaya agengipun kelepatanipun tindak tanduk ingkang katingal menapa mboten katingal. Mugi mugi Allah nglebur dosa kulo lan panjenengan ing dinten riyaya meniko.”

6. “Pak, bu, sedoyo lepat kulo nyuwun pangapunten nggih?”

7. “Kulo tiyang enem, nyuwun pangapunten sedoyo kalepatan kawulo dumateng Bapak/Ibu/Mbah.”

8. “Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.”

9. “Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu. Sepisan, nyaos sembah pangabekti mugi katur ing ngersanipun Buya/Ibu. Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo musykil lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih, mugi Buya/Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu.”

10. “Kepareng matur dhumateng (kiai/ibu) sowan kula wonten mriki, ingkang sepisan silaturrahim, kaping kalihipun ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten, kaping tiga nyuwun donga pangestunipun supados kula saged dados putra ingkang sholeh, migunani dhateng agami, nusa, bangsa, lan nagari, laju anggenipun pados mantra ingkang kemustajaban, gampil anggenipun pados rejeki ingkang absah lan thayyib, saha sukses nglampahi gesang ing donya lan akhirat.”

11. “Kepareng matur simbah sepisan kula sowan mriki mboten sanes badhe silaturahmi, kaping pindhonipun ngaturaken sugeng riyadi, sedaya lepat kula nyuwun agunging pangapura, ingkang kula sengaja menapa mboten dipunsengaja mugi-mugi saged dipunlebur ing dinten riyadi menika.”

12. “Kulo mriki sowan dateng ngarsanipun bapak/ibu/mbah, kulo nyuwun pandonganipun bapak/ibu/mbah, kulo nyuwun pangapunten seagengipun samodra pangaksami dhateng sedaya klenta klentunipun lampah kulo tumindak lan anggene kulo matur ingkang kulo jarag nopo dene mboten dipun jareg. Semanten niko kulo nyuwun mugi mugi saged ndadosaken penggalihipun panjenengan lan manahnipun kulo tentrem. Lan ingkang ugo kito suwun suwun, mugi ibadah kulo lan panjengengan saged ketampi ing ngarsane gusti Halikuljabbar SWT lan mugi Tuhan kersa maringi pangapunten dumateng sedaya kelepatan kito sedoyo.”

13. “Kulo tiyang enem kakak bilih katah klenta klentu anggene kulo matur lan tindak ingkang ndadosaken penggalihipun panjengenan ingkang langkung sepuh mboten sekeco, kulo aturi ngapunten seagengipun dhateng sedaya kelepatan menika wau.”

14. “Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami.”

15. “Ngaturaken wilujeng idul fitri nyuwun gunging pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.”

16. “Kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo.”

17. “Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami.”

18. “Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo-mugo dosaku lan dosamu dilebur ing dino riyoyo iki.”

19. “Nyuwun agunging pangapunten, mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Aamiin.”

20. “Sucining ati, tumatining laku. Ngaturaken sugeng riyadi. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun agunging samudro pangaksami.”

21. “Dinten meniko dinten Bakdo Riyadi. Yunda menawi kulo gadhah kelepatan ingkang disengaja lan boten disengaja dumateng panjenengan sakkulawarga, kula nyuwun agenging samudro pangaksami.”

22. “Sugeng Idul Fitri kanggo umat Islam ing saindenging jagad. Mudah-mudahan bulan Ramadan iki nambahake keturutan kita nalika urip ing jagad iki. Yen tembung-tembung lara, prilaku menoadi, banjur ing dina fitri iki aku nyoba ngresiki awake dhewe. Sugeng Eid Al-Fitr kanggo wong enom lan wong tuwa sing nganggo busana apik banget.

23. “Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.”

24. “Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.”

25. “Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging segara pangaksama lahir trusing batos. Mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.”

26. “Ngaturaken wilujeng Idul Fitri 1443 H, nyuwun gunging pangapunten. Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah, Aamiin.”

27. “Kagem sedoyo kemawon, kulo namung sakdermo lare awon bade mungel. Menawi lampah ingkang awon lan aturan mboten pitados wonten ing perasaan. Soho tumindak glenyengan, dipun angapuro, ingkang ageng sanget.”

28. “Sucining ati, tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi 1443 H bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging samudro pangaksami.”

29. “Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawwal 1443 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim. Kullu Amiin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah paring karunia. Maghfiroh saha barokah dumateng kita sedaya. Rahayu ingkang tinemu. Sambada ingkang sinedya. Jumbuh ingkang ginayuh.”

30. “Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo mugo dosaku lan dosaku dilebur ing dino riyoyo iki.”

31. “Mbakyu bilih Gusti Emir, sampun mitrahaken manungso kedah mengaten. Mugi wonten ing dinten riyoyo meniko sageto sami ngadahi sipat welas asih lan jembar manah. Kangge sangu wonten ing akherat mbenjang, nuwun. Sugeng Riyadin 1 Syawal 1443 H.

32. “Kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo.”

33. “Ngaturaken sembah sungkem dumateng panjenengan, nyuwun pangapunten, mugi-mugi kanugrahan jatining fitrah saking Gusti Sang pencipta, wilujeng Idul Fitri.”

34. “Sucining ati, tumatining laris, ngaturaken sugeng riyadi dumateng panjenengan. Menawi wonten kalepatan, kulo nyuwun agunging samudro pangaksami.”

35. “Dinten meniko dinten ingkang fitrah. Menawi kulo gadhah kalepatan dumateng panjenengan, kulo nyuwun ingkang kathah pangapunten. Ngaturaken sugeng riyadi.”

Ucapan izin mengaryakan bahasa Jawa Ngoko

Ucapan sungkem saat Lebaran pakai bahasa Jawa © 2022 brilio.net

foto: pixabay

Bahasa Jawa Ngoko biasanya digunakan bikin mengomong dengan pasangan sebaya. Momen bertemu dengan teman atau plasenta seumur di kampung halaman ia dapat mengucapkan aplikasi amnesti seperti contoh di bawah ini:

36. “Dolar aku tumindak ngawur lan ngomong goroh, yo sing nedho nrimo, sepurane yo.”

37. “Sugeng riyadi, mata uang ono pelecok disengojo lan ora disengojo aku jaluk nagapuro yo.”

38. “Sugeng riyoyo Idul Fitri, podo-podo jaluk ngapuro minal aidzin wal faidzin.”

39. “Nyuwun ngapuro lahir lan batin.”

40. “Podo enome, podo nduwe salahe. Minal aidzin wal waidzin yo, maaf rial akeh salah karo awakmu.”

41. “Maape yo nek aku akeh lupute karo awakmu, sugeng riyadi.”

42. “Aku jaluk ngapuro yen ono kalepatan sing tak sengojo utowo gak sengojo.”

43. “Ing dino riyoyo iki, aku lan anak bini menowo ono keseleo tulung di ngapuro ben awake dewe podo-podo ra nduwe duso ing dino riyoyo.”

44. “Dadi konco ing dino riyoyo, aku jaluk ngapuro yo.”

45. “Minal aidzin wal faidzin, mugo-mugo ing dino riyoyo iki akeh keberkahan saking Gusti.”

46. “Adol kupat neng ngisor gapuro. Menawi lepat kulo nyuwun agenging pangapuro.”

47. “Numpak andhong neng Kotagedhe, tuku ali-ali kagem kakek-nenek putri. Bilih kulo gadah luput gedhe. Nyuwun kawelasan sampean ampuni.”

48. “Sedurunge srengenge singlup meneh, kulo ngucapke minal aidzin wal faizin pemaafan lahir batin saka njero atiku.”

49. “Mugo-mugo gusti Allah nyediake kebecikan gede lan tentrem ing dina asli iki.”

50. “Pitik kate rupane tulen, pitik alas rupane coklat. Idul Fitri ati menungso bali putih, guru lan nafsu dikendali kanthi jera.”

51. “Kupat kecemplung santen, sedoyo lepat nyuwun pangapunten.”

52. “Mbah Marijan iku pancen roso, jare wingi ketiban kelopo tapi yo tetep ora popo. Senajan riyoyo isih invalid sedino, sedoyo lepat lan salah kawulo nyuwun ngapuro.”

53. “Cangkem iki bosor makan nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir dan batin.”

54. “Numpak andhong neng Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang gadis. Bilih kulo gadah luput gedhe. Nyuwun kawelasan sampean ampuni.”

55. “Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo mugo dosaku lan dosaku dilebur ing dino riyoyo iki.”

56. “Madang sate ojo sak sunduk e. Madang rawon ojo nyakot kemiri. Sakmeniko sampun telas puosone. Sugeng Riyoyo Idul Fitri. Tumbas merico endog asin. Saya sekeluarga nyuwun ngapuro lahir batin.”

57. “Adol kupat neng ngisor gapuro. Menawi lepat kulo nyuwun agenging pangapuro.”

58. “Ing dina khusus iki, muga-muga sampeyan Happy Eid Al-Fitr mudah-mudahan tumindak lan ibadah sing ditindakake ing taun iki ditampa dening Almalik SWT lan kita bagi dikirim ing Ramadan mbesuk.”

59. “Ing dina sing cerah niki kulo ujar Selamat Idul Fitri. Muga-muga ing dina singularis iki kita bakal entuk kemenangan nyembah sing ditindakake sajrone 1 rembulan Ramadan.”

60. “Nggodog ketupat neng ngisor ondo. Godong nipah digawe atep. Riuk khilaf nyuwun ngapuro. Ketemu meneh neng tahun ngarep.”

61. “Mugo-mugo gusti Allah nyediake kebecikan gede lan tentrem ing dina kudus iki.”

62. “Ngapurone yen aku nduwe pelecok karo awakmu. Mugo-mugo awake dewe dadi erot suci ing dino riyoyo iki.”

63. “Sugeng riyadi, mugo-mugo salahku karo salahmu dingapuro karo Gusti.”

64. “Ing dino riyoyo iki, aku arep jaluk ngapuro karo aawakmu. Yen menowo ono salah sing disengojo lan ora. mugo-mugo kowe legowo.”

65. “Senenge ati iso ketemu dulur layak riyoyo, mugo-mugo kabeh duso dingapura.”

(brl/pep)

(brl/pep)

Source: https://www.brilio.net/wow/25-ucapan-sungkem-minta-maaf-saat-lebaran-pakai-bahasa-jawa-2005211.html

Posted by: caribes.net