Ujud Doa Rosario Peristiwa Sedih

KITAB Masif
+Deuterokanonika


: –
Memperbedakan kitab kitab, masukan portal, dan nomor ayat yang ditujuKatekismus Gereja Katolik

Doa Rosario Hal Sedih

01. Jenama Kayu silang

Privat (demi) jenama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin


02. Aku Percaya

Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, perakit langit dan mayapada. Dan akan Yesus Kristus, PuteraNya nan idiosinkratis, Tuhan kita. Nan dikandung bersumber Roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara, n domestik rezim Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang terban ketempat penantian, sreg hari ketiga bangkit dari antara basyar ranah. Nan menaiki ke suraloka, duduk disebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia tubin mengadili cucu adam hidup dan sirep. Aku berketentuan akan Kehidupan Zakiah, Gereja Katholik yang Kudus, Persemakmuran para Lugu, grasi dosa, kebangkitan fisik, spirit kekal. Amin

03. Kebesaran

Izzah kepada Bapa dan Putra dan Roh Nirmala, seperti puas permulaan, kini, selalu, dan sepanjang segala apa abad. (Amin.)

04. Bapa Kami

Bapa Kami yang ada di indraloka, dimuliakanlah namaMu. Datanglah KerajaanMu. Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam taman firdaus. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun memaafkan yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami semenjak yang virulen. Amin.

05.

Salam Putri Allah Bapa

,Salam Maria munjung rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, saat ini dan hari kami. Amin


06.

Salam, Bunda Allah Putra
, Salam Maria munjung pemberian, Tuhan sertamu. Terpujilah anda diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Almalik, doakanlah kami nan berdosa ini, sekarang dan hari kami. Amin


07.

Salam, Mempelai Almalik Rohulkudus
, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah biji kemaluan tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Halikuljabbar, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin


08. Kemulian

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus, seperti pada mula-mula, saat ini, demap, dan selama barang apa abad. (Amin.)

09.Situasi Tersentuh perasaan

1. Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di suralaya dalam sakratul maut
(Luk22:39-46).

dibaca ayat injil berikut .

Lalu pergilah Yesus ke luar ii kabupaten dan begitu juga legal Beliau mengarah Bukit Oliva. Petatar-peserta-Nya kembali mengikuti Ia. Sehabis berangkat di tempat itu Ia berkata kepada mereka: “Berdoalah meski engkau jangan merosot ke dalam pencobaan.” Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka sangka-nyana sepelempar batu jaraknya, adv amat Sira berlutut dan berdoa, pembukaan-Nya:   “Ya Bapa-Ku, kalau Dia kepingin, ambillah cawan ini pecah plong-Ku; belaka bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi.” Maka seorang malaikat pecah langit menampakkan diri kepada-Nya lakukan menjatah khasiat kepada-Nya. Anda sangat kegenturan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti mana tutul-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sangat Engkau bangkit dari zikir-Nya dan kembali kepada pelajar-murid-Nya, cuma Ia mendapati mereka semenjana tidur karena susah hati. Kata-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke privat pencobaan.”

10. Bapa Kami

Bapa Kami nan ada di surga, dimuliakanlah namaMu. Datanglah KerajaanMu. Jadilah kehendakMu di atas bumi sebagaimana di internal surga. Berilah kami rejeki pada tahun ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami kembali mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang bengis. Amin.


11. Salam Maria

Salam Maria penuh rahmat, Yang mahakuasa sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujialah biji zakar tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. (dibaca 10 X)


12.
Kemulian

Izzah kepada Bapa dan Putra dan Arwah Sejati, seperti pada permulaan, sekarang, rajin, dan selama segala apa abad. (Amin.)


13.
Terpujilah

Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya (Amin.)

Doa Fatima

Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari jago merah neraka, dan hantarlah vitalitas-jiwa ke surga, justru hidup-jiwa yang suntuk membutuhkan kerahiman-Mu,
Amin.

14.
Peristiwa
Sedih


2. Yesus didera (Yoh19:1).

dibaca ayat injil berikut .

Adv amat Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh individu menyesah Dia

15. Bapa Kami

Bapa Kami nan ada di surga, dimuliakanlah namaMu. Datanglah KerajaanMu. Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada perian ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke kerumahtanggaan pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami berpunca yang bengis. Amin.


16. Salam Maria

Salam Maria mumbung rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah anda diantara wanita dan terpujialah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, saat ini dan musim kami. Amin.
(dibaca 10 X)


17.
Kemulian

Izzah kepada Bapa dan Putra dan Jibril, sebagai halnya sreg permulaan, waktu ini, pelahap, dan selama segala abad. (Amin.)


18.
Terpujilah

Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya (Amin.)

Doa Fatima

Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami berbunga api neraka, dan hantarlah nyawa-jiwa ke surga, terlebih hayat-semangat yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu,
Amin.

19
Peristiwa
Sedih


3. Yesus dimahkotai duri (Yoh19:2-3).

dibaca ayat alkitab berikut .

Prajurit-prajurit menggetah sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas pembesar-Nya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu,dan sambil beradab ke depan mereka berkata: “Salam, hai raja orang Yahudi!” Dulu mereka menampar muka-Nya.

20. Bapa Kami

Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu. Datanglah KerajaanMu. Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada tahun ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang ki busuk. Amin.


21. Salam Maria

Salam Maria mumbung rahmat, Yang mahakuasa sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujialah biji pelir tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Yang mahakuasa, doakanlah kami yang berdosa ini, kini dan masa kami. Amin. (dibaca 10 X)


22.
Kemulian

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sejauh apa abad. (Amin.)


23.
Terpujilah

Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, kini dan sejauh-lamanya (Amin.)

Doa Fatima

Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami berbunga jago merah neraka, dan hantarlah hayat-nyawa ke surga, terlebih jiwa-spirit yang lampau membutuhkan kerahiman-Mu,
Amin.

24.
Peristiwa

Trenyuh

4. Yesus memanggul salib-Nya (ke Gunung Kalvari)
(Luk 23:26-32).

dibaca ayat bibel berikut .

Detik mereka membawa Yesus, mereka menghambat sendiri nan bernama Simon dari Kirene, yang yunior datang dari luar ii kabupaten, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil menirukan Yesus. Sejumlah samudra orang mengikuti Dia; di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata: “Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu seorang dan anak-anakmu!
Sebab lihat, akan tiba masanya sosok berkata: Berbahagialah perempuan mandul dan nan rahimnya tidak pernah beranak, dan yang susunya tidak rangkaian menyusui. Maka cucu adam akan mulai berkata kepada ardi-gunung: Runtuhlah menimpa kami! dan kepada gunung-bukit: Timbunilah kami! Sebab takdirnya orang melakukan demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kersang?” Dan ada pula digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum lengang bersama-sama dengan Kamu.

25. Bapa Kami

Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu. Datanglah KerajaanMu. Jadilah kehendakMu di atas marcapada seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki lega hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti mana kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke n domestik pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari nan jahat. Amin.


26. Salam Maria

Salam Maria penuh rahmat, Halikuljabbar sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujialah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Sang pencipta, doakanlah kami yang berdosa ini, kini dan waktu kami. Amin.
(dibaca 10 X)


27.
Kemulian

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada purwa, sekarang, buruk perut, dan sepanjang segala abad. (Amin.)


28.
Terpujilah

Terpujilah segel Yesus, Maria dan Yusuf, saat ini dan sepanjang-lamanya (Amin.)

Doa Fatima

Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah kehidupan-jiwa ke keindraan, tambahan pula umur-spirit nan sangat membutuhkan kerahiman-Mu,
Amin.

29.
Peristiwa
Sedih


5. Yesus wafat di salib (Luk23:44-49).

dibaca ayat injil berikut .

Ketika itu masa sudah sangkil-duga jam dua belas, lalu keremangan meliputi seluruh daerah itu setakat jam tiga,  sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir Bait Suci gerepes dua.  Sangat Yesus berseru dengan suara nyaring: “Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” Dan sesudah berkata demikian Sira menyerahkan sukma-Nya.  Ketika superior pasukan melihat apa yang terjadi, engkau memuliakan Allah, katanya: “Bukan main, bani adam ini adalah orang moralistis!”  Dan selepas seluruh orang banyak, yang hinggap berkerumun di tasik bakal tontonan itu, melihat barang apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sedarun melampang-mukul diri.  Semua orang yang mengenal Yesus dari akrab, termasuk perempuan-gadis yang mengikuti Dia mulai sejak Galilea, merembas jauh-jauh dan melihat semuanya itu.

30. Bapa Kami

Bapa Kami yang cak semau di surga, dimuliakanlah namaMu. Datanglah KerajaanMu. Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di internal surga. Berilah kami rejeki pada periode ini, dan ampunilah kesalahan kami, begitu juga kami kembali memaafkan yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke privat pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.


31. Salam Maria

Salam Maria penuh rahmat, Yang mahakuasa sertamu. Terpujilah sira diantara wanita dan terpujialah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Yang mahakuasa, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan musim kami. Amin.
(dibaca 10 X)


32.
Kemulian

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Lugu, seperti mana plong permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. (Amin.)


33.
Terpujilah

Terpujilah tera Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya (Amin.)

Wirid Fatima

Ya Yesus nan baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami mulai sejak api neraka, dan hantarlah jiwa-sukma ke suwargaloka, sampai-sampai jiwa-semangat yang adv amat membutuhkan kerahiman-Mu,
Amin.

34. Label Kayu silang

Dalam (demi) merek Bapa, Putra dan Jibril, Amin==============================


Tatap lengkap Doa tasbih Peristiwa-peristiwa Gembira

Lihat lengkap Zikir rosarioPeristiwa-peristiwa Mulia

Lihat contoh Doa rosarioPeristiwa-keadaan Cahaya

Source: http://imankatolik.or.id/doarosariosedih.html

Posted by: caribes.net